יום שלישי, 28 באוגוסט 2012

האם חייבים תמיד לסלוח לכל יהודי  שפגע בנו? אין מצבים שלא חייבים לסלוח?התשובה הכי חשובה שתראו מימיכם.
נשאלתי שאלה חשובה מומלץ לקרוא עד הסוף זה מאמר שישנה לכם את החיים לטובה .ערן בן עזרא
להלן השאלה ולאחריה תשובתי :"היי ערן גם אני כמו כל ההמונים נהנת לקרוא וללמוד מכל הסטטוסים שאתה מפרסם ובמיוחד לקרוא בספר ההוכחות .... יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי כולנו חייבים בסליחות ומחילות ... אבל יש דברים בחיים שקוראים לנו והם מעבר לכוח הסליחה ופשוט ככל שאנחנו מנסים להבין שכל מה שקורה לנו זה לטובה וזה התיקון שלנו
 עדיין יש דברים שאי אפשר לסלוח עליהם.... אני פשוט לא חושבת שלנשים שהורסות משפחות ונכנסות במודעות לקשרים אסורים יש סליחה ומחילה לא מאדם ולא מבורא עולם... איך אפשר לסלוח לאדם שהורס חיים שלמים למשפחה שלמה וממשיך אפשר לסלוח.... אני יןדעת בתוכי בדיוק מה תהיה התשןבה שלך.... ואני עדיין חושבת שרק אנשים שהגיעו לרמה רוחנית מאוד גבוהה יכולים לסלוח על סבל שעדיין לא נפסק.. ואולי לא יפסק לעולם..... אודה לך מאוד אם תשאיר אותי בעילום שם... זה חשוב מאוד!!!! ושוב תבורך על עבןדת הקודש....

Eran Ben-ezra
טוב אז ככה מבחן האמונה שלנו מתחלק לשלוש

א. להאמין שהכל בהשגחה פרטית מדוייקת כולל רשות לרשעים לפגוע בנו שנאמר גולגלה חובה ביד חייב.(ומאידך זכות בידי זכאי ולכן מטיבים או מריעים הכל משמים לפי מעשינו )

ב.להאמין שהכל לטובה כלומר גם הארוע שנראה לך הכי רע ולא נסלח, בסוף תקראי שתצאי מהגוף שזה היה לטובה במיוחד שתראי את הגלגולים שלך הקודמים.וייתכן מי שפגע בך כל כך את פגעת בו או בה בדיוק כך בגלגול קודם ולכן מידה כנגד מידה שילמו לך ויש אין ספור ספורים להמחיש מקרה זה ועל מנת לסבר את אוזנך אביא סיפור כמה סיפורים מחזקים של גלגול אמיתי ראי בהמשך התשובה

ג.הכל בצדק מוחלט כלומר מגיע לך מה שעשו לך כי אין השם נותן שאדם ישמע מילה רעה בלי שהגיע לו בין בגלגול זה ובין בגלגול קודם.הכל מדוייק שנאמר משפטי השם אמת צדקו יחדיו וזה שמחברים כל מעשיו וכל גלגוליו..כפי שאני מסביר כאן:

ולכן נאמר שהשם צדיק וישר ואין עוול בה על ידו .כל משפטי השם צדקו יחדיו ומה הכוונה בכך? זה שמחברים את כל הגלגולים מבינים איך הכל היה בצדק מוחלט והסיפור של הגלגול שאביא בעוד רגע ישפוך לך אור להבין איך משפטי השם צדקו יחדיו יחד שמחברים את כל הגלגולים ותראי שמי שאמר טיפש ישמיעו לו טיפש וכן על זה הדרך עד כדי כך שכל מה שעושים לו זה כי הוא עשה זאת לאחרים!!!ממש כך!!!ואם לא עשה תיקון ...תשובה רק תולה וייסורים של מידה כנגד מידה מכפרים.ולכן לא מספיק לעשות רק תשובה על כל חטאינו שזה "וחסל" לעבירות שזה וידוי על העוונות אחד אחד .חרטה.סליחה.לקיחה לעתיד שלא לשוב לחטוא וכמובן עזיבת החטא כבר מעכשיו.

כל מה שאני כותב לך זה דיי פשוט ולא צריך להיות ברמה רוחנית גבוהה ליישם זאת פשוט צריך להבין שכולם מקל ביד השם ולא היו נותנים להם רשות להיות מקל לולא בחרו ברע אבל הם מסכנים כי הסיתו אותם והביאו אותם לסיטואצייה כזאת שנראתה בלתי אפשרית בנסיבות הקיימות שלא יגיבו כמו שהגיבו בכך שגרמו לך לא לרצות לסלוח.אבל מה שעשית עשו לך גנבת בעל יגנבו לך ואותה אחת שגנבת לה וכו..אצל השם הכל צדק ויושר.וחס ושלום שנאשים את השם שהוא לא צדיק ולא ישר ולכן חובה להצדיק את הדין וזה לבד ממתיק את הדינים ומסיר הרבה יסורים ואז השם יכול לפייס איתנו את אוייבנו שנאמר ברצות השם דרכי אשי גם אוייביו ישלים עימו.וזה לא רק בני אדם אלא גם את היצר הרע על ידי שמסיר השם ניסיונות קשים של יסורים.

לכן תורידי בחינם את הספר של הרב יוסף שני בשדי תפוחים שמסביר איך לעשות תיקונים ותעשי תיקונים לכל העוונות שאת יודעת שפגמת וכל עוון שאת נפגעת ממנו כמו ניאוף כי זה אומר שחטאת בעוון זה בגלגול קודם או שבודקים אותך איך תגיבי כי נכשלת בתגובתך בגלגול קודם ולכן קיבלת נסיון זה ממש כדי שתעמדי בנסיון יסמנו לך "וי" ותעברי את המבחן לכיתה הבאה ?

לפני עליית כל כיתה בעולם הרוחני מעמידים לנו נסיונות גם אברהם אבינו עבר 10 נסיונות ורק אז אמר לו המלאך עתה ידעתי כי אוהב אלוקים אתה.

למה היה צריך 10 נסיונות ? לא מספיק אחד? כך עלה במחשבה של השם כדי להביא את האדם למדרגה גבוהה ולהאדיר את שכרו ואין דבר כזה שאדם לא יכול לעמוד בנסיון.מי שמקבל נסיון הוא יכול לעמוד בו ועליו לדבר עם השם יתברך שייסייע לו לעמוד בניסונות כי לבד אכן כן יהיה לו קשה לנצח את היצר הרע שהוא מאש ואנו מעפר...

זכרי שהתורה מצווה כל יהודי ואהבת לרעך כמוך.
לא תשנא את אחיך בלבבך..
לא תקום ולא תטור..

כלומר זה לא רק מיחידי סגולה או צדיקים זה פשוט הבנה שמי שפוגע בך מסכן ולא אשם כלל לכאורה באותו הרגע (והוא בודאי השם שהוא הרי חייב) שרק גולגלה חובה ביד חייב ויש לרחם עליו ולהתפלל עליו שיזכה לשוב בתשובה ולשוב מדרכו הרעה.כל יהודי הוא יהלום מילארד קארט!!!ישראל שחטא ישראל הוא!!!

קצת נקיון שטיפה וחזר להיות יהלום חלק אלוקה ממעל.

כתוב יתמו חטאים מן הארץ ולא יתמו חוטאים מן הארץ וכך הוכיחה הצדקת ברוריה את בעלה רבי מאיר בעל הנס שהיה מתפלל ששכניו הרשעים ימותו .ברוריה הצדקת אמרה לו הרי כתוב יתמו חטאים (המעשים הרעים) ולא החוטאים (כלומר שימותו החוטאים) אז למה אתה לא מתפלל שישובו בתשובה במקום להתפלל שימותו ואמר לה בעלת את צודקת ושינה את תפילתו שישובו בתשובה ואכן זכו לשוב בתשובה ועוד להיות מתלמידיו זה סיפור שמסופר בגמרא ובא ללמדנו מוסר השכל ולכן עלינו לסלוח בלב שלם כי כולנו חלקים באותה נשמה גדולה שנקראית ישראל .

כמו שלא ייתכן שיד ימין תחתוך את יד שמאל שחתכה אותה בטעות בחיתוך הסלט כנקמה ..כך לא ייתכן לרצות שיהיה רע לאיזה יהודי כי כולנו באותו גוף ממש וכולנו נסבול יחד !!!

לכן שיהודי חוטא כנגדנו יש ללמד עליו זכות ולבקש עליו רחמים ולבקש שלא יענישו אותו וכמו שאנו מבקשים עליו רחמים כך מרחמים עלינו ומידה כנגד מידה מעבירים מעלינו צרות אחרת שלפי דין היו חייבות לבוא עלינו .

וכתוב במודד שאתה מודד מודדים לך כלומר מי שמעביר על מידותיו השם מעביר על מידותיו ומרחם עליו ולא מעניש אותו כלל ומי שרגיל תמיד לשפוט לכף זכות ולהעביר על מידותיו יוצא זכאי בבית דין של מעלה !!!וגם כאן חייו שלווים כמעט בלי צרות ומי שמקפיד נפגע !!!

למעשה הוא הראשון שנפגע כי קודם כל פותחים את ספריו לבדוק למה הוא מקפיד על אחרים לראות אם הוא צדיק כזה גדול שיש לו זכות ...ואם הוא לא צדיק אז קודם כל מענישים אותו ולכן זה דבילי וטיפשי ואפילו ממש אהבלות רצינית לשנוא ולהקפיד על יהודי אחר למי שיודע מה שכתבתי כאן שזה סוד התורה הבסיסי.

וזה הכל מקופל בתוך המשפט שנאמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים .ואין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם מכריזין עליו מלמעלה וזה כתבו בגמרא ..הכל נגזר על אדם עשיר או עני .גבוה או נמוך. שמן או רזה.חולה או בריא ועוד אבל צדיק אן רשע לא נגזר יש לו בחירה חופשית לבחור איך לנהוג בכל מצב .ומהשמיים מזמנים לו נסיונות ולמעשה הכל זה נסיונות שלא מפסיקים כל רגע ומי שנכשל וכעס והקפיד שישחרר הכעס והקפידה ויסלח בלב שלם לחוטא כנגדו וילמד עליו זכות וכך יעשו איתו גם כן .

כולנו נשמה אחת ויש לאהבו אחד את השני ולכן השם ציווה את כל המצוות שמניתי לעיל וזה דיי פשוט וקל להבין זאת.(כמובן שמי שמחטיא את רבהים שירדו מהדת מצוות תוכחה כאן מתקיימת ומצווה להוכיחו בדרכי נועם ובדרך ארץ ולשנוא את מעשיו הרעים ..אבל בגדול שמדברים עם השם יש ללמד זכות על כולם למעט מינים אפיקורסים כמו שכתוב בתפילת 18 ..אבל את העם יש להזהיר מאנשים רשעים שמחטיאים אותם ומנסים להרויד אותם מהיהדות או להעביר לזרם שהוא בגדר עבודה זרה וכדומה..)

ולהלן סיפור הגלגול נשמות האמיתי שפוקח את העיניים להבין איך מפעלות וחשבונות השם עובדים בצדק מופתי.

הסיפור של הגלגול נשמות מגורי האר"י הקדוש:
גלגול נשמות במצרים

דומם ישב הוא ליד תלמודו, ולבו בל עמו, הן חבריו כולם נשאו נשים, ורק הוא נותר בודד וגלמוד בעולמו של הקב"ה, וכבר נאמר "לא טוב היות האדם לבדו", ועתה יצאו כולם מהיכל הישיבה איש לביתו ומשפחתו. והוא, לאן ילך.
בן יחיד היה להוריו אשר ילדוהו בזקנותם, ובמותם נשאר ללא גואל ותומך. אמנם הנהלת הישיבה דואגת לכל מחסורו, אבל מה' אשה לאיש, ומזלו בושש לבא.
בצר לו פתח בתפילה חרישית לבורא העולם, אבי יתומים, שירחמהו ויושיעהו. ובעודו שופך צקון לחשו בדמע ובתחנונים, נכנס יהודי ומכתב בידו וישאלהו לשמו, וכאשר נוכח ששמו כשם הנמען מסר לידו את המכתב באמרו, ממצרים אנכי ואבוא לצפת עירך כדי לזכות לאור באור פני המקובל הקדוש ר' יצחק1 אשר שמו הטוב נשמע למרחוק, ולקבל ברכתו. וכצאתי פגשני דודך אחי אמך ויאמר לי, הן נוסע אתה לצפת, שא נא כתבי זה לשארי הלומד בישיבה הגדולה אשר בה, ואשלמה שכרך, ועתה באתי העירה ואשב לאכול את ארוחתי, ובטני הציקתני לבלתי עשות מאומה עד מלאי את שליחותי, ועתה אשוב למלוני כי עייף אנכי.
וכצאתו, ויפתח העלם את המכתב, וימצא כתוב אשר בת דודו עומדת להנשא בקהיר הבירה, ומוזמן הוא לבא להשתתף בשמחתם, וכל הוצאות הדרך על דודו לשלמם.
ויתלבט הנער אם לקבל את הזמנת דודו, ויאמר בלבו אלך אל הקדוש ר' יצחק1 ויורני דרכי. ויבא אל הרב וישאלהו לאמר, רבי, הורני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי, האסע למצרים או אשאר במקומי, יודע אני כי אסורה היציאה מארץ ישראל שלא לצורך, ואף כי למצרים שאיסורה איסור עולם, אבל שמא משנה מקום משנה מזל ומצאתי שם אשה כלבבי. ויענהו הרב לך לשלום והצליח ה' דרכך, ומצאת שם אשה כלבבך. וירהיב עוז וישאל שנית ויאמר, מורי ורבי ענני נא כגודל חסדך, האשוב עוד לארץ הקודש, וישיבהו הרב, מקץ ששת חדשי נשואין שוב תשוב אל ארץ הקודש כשנדוניא בסך ששת אלפים דינרים בידך, ואל תשאלני יותר כלל, כי הנסתרות לה' אלקינו, ולא השיבותיך זאת אלא כדי לזרזך ללכת מצרימה.
וישא העלם רגליו ויצטרף אל השיירה היורדת למצרים, ויבא מצרימה. ויקבלהו דודו באהבה ובשמחה ויאמר לו עמי תשב ככל אשר תחפוץ ואם יהיה בידי לעזור לך בעניניך אעשה זאת בחפץ לב כי עצמי ובשרי אתה, וישב עמו.
ויהי היום ויתאספו כל הקרואים אל בית הקהל להשתתף בחופת בת הדוד ובן זוגה, ויבא גם העלם עמהם, ויפרדו כל הגברים לצד אחד והנשים ישבו מנגד. וישא העלם את עיניו וירא בין הנשים נערה רבת חן, ומן הרגע הראשון אשר נתן עיניו בה שבתה את לבו ואת כל חושיו, ותסער נפשו בקרבו ויהי קול השאון וההמולה ממנו והלאה, וכל מחשבות לבו נתונות אל הנערה, ומדי פעם בהרימו את עיניו להתבונן בה הבחין שאף היא עיניה נשואות אליו ומתבוננת היא בו, וישפל מבטיו לארץ, וכהרימו שנית ותרא כי עיניו מועדות אליה ותשפל מבטיה.
ולא יכל הנער להתאפק ויקרא לדודו ויאמר לו, הגד לי למי הנערה הזאת כי בה חפצתי, ואם מה' יצא הדבר אשאנה לי לאשה ונמצא חיים ונחת. ויאמר לו דודו הלא היא בת ר' יעקב הסוחר אשר קשרי מסחרינו הדוקים ביותר, ובעזרת ה' למחר אדבר עמו אודותיך, ומה' אשה לאיש, ועצת ה' היא תקום.
וישב הנער לבית דודו ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו, ויבכה ויאמר, אנא ה' אלקי, אבי יתומים ודיין אלמנות, שא נא לתפילתי ורחמני ותן לי את הנערה הזאת לאשה כי רעיוני מבולבלים ולבי הולך שבי אחריה, ואמור די לצרתי ולבדידותי, וירבה תפילה ודמע עד כי נרדם.
ויהי למחרת וישב דודו לעת הצהרים ויאמר לו, עתה ידעתי כי מה' נקראת לבא אל כלולות בתי למען תמצא את אשרך. דע כי בדברי עם אבי הנערה ויאמר לי, כי גם היא שאלה עליך וכל חפצה לבא עמך בברית הנשואין, ויאמר אביה כי רצון בתו שמחה היא לו, אבל תנאי אחד מתנה הוא, שתמשיך לשקוד על למוד התורה וכל מחסורכם עליו, וזאת מלבד נדוניא בסך ששת אלפים דינרים שתנתן לך בעת החופה, אך מדורכם יהיה כאן בקהיר הבירה ותתחייב לא להוציאנה למקום אחר כלל. וישמח הנער ויודה לה' ויאמר "אודך כי עניתני ותהי לי לישועה, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". ויקבל עליו את התנאי ככל אשר נתבקש.
ויפגשה בבית אביה וישוחח עמה, ומרגע לרגע גברה אהבתם עד מאוד. ויבקש מדודו ללחוץ על אביה לקרב זמן חופתם והיא גם כן לחצה על אביה, ויאות אביה להשיאם עוד באותו חודש ויהי כן. ויבואו בברית הנשואין ותפרח אהבתם עד אשר לא יכלו להפרד זה מזו אף לרגע קט, וישב בביתו ללמוד, ולהתענג מחברתה, ולא יצא מביתו בגפו רק לתפילה בלבד. ואף גם זאת, בכל בוקר בשובו מהתפילה יצאה היא לקראתו ותקבלהו בפנים שמחות וישבו לאכול יחדיו את ארוחת הבוקר ושמחתם ואהבתם עודה בעינה כעת כלולותיהם. ויארכו הימים ויחלפו חדשים, ואהבתם ושמחתם לא פגה ולא רפתה ולו במעט.
ויהי מקץ ששה חדשים ויקם באחד הבקרים כהרגלו וילך להתפלל, וכשובו והנה אין אשתו יוצאת לקראתו כהרגלה, ויאמר אך מקרה הוא ויפתח חרש את הדלת ויראה והנה היא ישנה על מטתה, ויאמר לא אפריענה מלנוח, תישן עוד מעט והחליפה כח. אך לאחר כמה שעות בראותו שטרם קמה ויקראנה בשמה ואין עונה, ויגש להעירה ויראה והנה גופה קר כקרח ויהי לאבן, ויבן כי מתה היא בשנתה, ויצעק צעקות גדולות ומרות ויתאספו כל שכניו ומכריו ויגדל המספד והבכי, ויניחו כולם את מלאכתם וילכו לגמול עמה חסד אחרון, ולהביאה למנוחת עולמים ולקברה כדין וכדת, וילך אף הוא עמהם שבור ורצוץ.
1.הוא האר"י הקדוש מצפת.
ויעברו שבעת ימי האבל ויגש לחמיו ויאמר לו, הן ידעת את אהבתינו אשר נפלאה היתה, ועתה כגודל האהבה כן גודל הצער, ואינני יכול למצא את מקומי יותר בעיר הזאת, אלכה נא ואשובה לצפת לתורתי ולישיבתי, עד אשר ארגע ואנחם מצערי, והנה כסף נדוניתה קחנה חזרה כי שלך היא. ויבך אביה רב – בכה, ויאמר לו, ידעתי כי צדיק אתה וישרים דרכיך ואהבתכם היתה סוגה בשושנים, ועתה לך לצפת אשר בחרת, ובהגיעך הכנס לבית הקדוש ר' יצחק ושאלהו למה זה ועל מה זה עשה האלקים לנו כזאת, והשיבני דבר, ונדונייתה הלא שלך הוא, יודע אני כי רצון בתי הוא שתהנה אתה מן הכסף תחת ההנאה אשר הענקת לה בחייה, קחנה ולך ויהי אלקים עמך. ויפרד האיש מעל חמיו ויבא צפתה. ויגש אל ר' יצחק ויאמר לו, רבי רבי, הן תמיד ידעתי כי איש אלקים קדוש אתה ודבריך נאמנו מאוד, אך עתה מר לי מר, כי יד ה' יצאה בי ותקראנה אותי ככל אשר אמרת, והנה אנכי שוב בצפת לאחר ששה חדשי נשואין ונדוניא של ששת אלפים דינרים אתי באמתחתי, ועתה אנא אפנה ולאן אלך ומדוע קראתני זאת. ויפתח הרב את פיו ויאמר, דע בני כי כל אשר חפץ האלקים יעשה, ותן כבוד לאלקי ישראל אשר אלקי אמת הוא, "אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא". כי פועל אדם ייעשה לו, וכגמולו ישלם לו, ועתה הסכת ושמע לדברי ותשב עליך רוחך.
לפני שנים רבות היו שני שותפים שמסחרם בחנות הספיקה כדי לכלכל את שני משפחותיהם בכבוד, אך לכלל עושר לא הגיעו. ויהי לאחד ילדים, ולשני היתה אשה עקרה לא ילדה, ותקנא העקרה ברעותה למה זכתה לבנים אשר ילווה בכל עת צאתה ובואה, והיא יבש רחמה ויהי כעץ. ותאמר לבעלה, דע כי שותפך גונב מהכספים המשותפים באין רואה, ויהס בעלה אותה לאמר, הן שלם וישר שותפי בכל דרכיו ולמה תכתימי את שמו. ותאמר לו, ראה, הלא רווחינו מתחלקים בשווה, והנה אינני יכולה להסתפק ממנה לכל החדש כראוי ושנינו חיים בגפינו, ואלו שותפך מחזיק משפחה עם כמה ילדים באותו סכום כמונו, הייתכן, אין זאת אלא שבאין רואה משלשל הוא מההכנסות לכיסו כדי לפרנס את בני ביתו. ולא האמין הבעל לאשתו, וישמור על קשרים טובים עם שותפו, אך כארס חלחלו מיליה אט אט, עד שהחל לפקפק ביושר השותף. ובאחד הימים בהיותם דנים בסדרי חשבונותיהם עמד ויגער בשותפו, ויאמר לו, גנב אתה ואין אלקים בלבך. ויפגע השותף עד עמקי נפשו ויאמר לחברו אם גנב הנך קורא לי, רצוני להפסיק השותפות, הב לי את חלקי ונפרד. ויאמר לו חברו, הן אמת צריכים אנו להפרד אבל שלשה חלקים מהסחורה והריוח לי הוא ואתה תקבל רק רבע כיון שבגנבותיך השבת לך את יתר חלקיך ברכוש. ויתעצמו בדבריהם ויגשו אל הרב אשר פסק להם דין אמת ויאמר להם "כל זמן שאין עדים וראיה על גנבותיו זכאי הוא למחצית הרכוש". ויחלקו הרכוש לשניים וילך כל אחד לדרכו, אך האשה העקרה טרם נחה מקנאתה ותסת את בעלה לנקום בשותפו על גנבותיו ולמסרהו למלכות על העלמות המיסים, ויעש כן. ויבואו שוטרי המלך ויאסרוהו כששה חדשים עד למשפט ויצא דינו לשלם קנס של ששת אלפים דינרים מצריים.
וירבו הימים וימותו גם שניהם, ותעל נשמתם לפני בי"ד של מעלה, וידונום כל אחד כפי מעשיו ומעלליו, ויגזרו על האחד לשוב לעולמו ולתקן את אשר עוות במעשיו עם האלקים ואדם, בכשלון המעשים. ועל השני נגזר לשוב ולתקן את העוול הנורא אשר עשה במסרו את חברו לשלטון. ועתה, הנה אתה הוא השותף אשר באת לתקן את מעשיך אשר קלקלת בגלגולך הקודם, והאשה אשר נתנה בחיקך היא שותפך אשר נתן לך ששת חדשי עונג תמורת ששת חדשי צער המאסר שגרם לך בגלגולו הקודם. והנדוניה הוא תשלום מדוייק של סך הכסף שגרם לך להפסיד ולשלם לגויים, וכאשר עשה את המוטל עליו שב הוא לבי"ד של מעלה לעמוד על משפטו בשאר מעלליו, ואלו אתה עוד חיים ארוכים נכונו לך לתקן בהם את אשר עוותת. ועתה אל תירא ואת תחת, שב ועסוק בתורת ה', ובקרוב תמצא אשה כלבבך ותקים לך בית נאמן לכבוד ולתפארת.

ושנבין עוד הדבר להלן עוד סיפור קצר מפי הר' יוסף שני שליט"א

ר' אברהם עדס זצ"ל ובן המקובל

לאחד ממקובלי ירושלים היה בן צעיר שהיה שנים מוטל חולה בייסורים קשים, כמדומני של מחלת השחפת שאז לא היתה לה תרופה, ומרוב שכיבה, גופו קיבל פצעי לחץ. ופעם נכנס אליו המקובל הקדוש מרעיש הארץ ר' אברהם עדס זצ"ל לצורך איזה ענין, ובהכנסו שמע את הבחור בוכה מסבל וצועק רבש"ע למה תעניש אותי ואני לפני גיל עשרים שבית דין של מעלה לא מענישין וכדו'. ונשבר לבו בקרבו על סבלו. ונכנס לחדרו והביט בו, ואמר לאביו, בנך זה בא לעולם בסבל זה על שבגלגולו הקודם היה מורה בתלמוד תורה והיה מכה את התלמידים קשות וגרם להם שכשגדלו נמנעו משלוח את בניהם לתלמוד תורה, אבל כשאני רואה את סבלו הכבד אני אתפלל לתקונו. ומיד עמד בתפילה. וכשסיים להתפלל אמר לאביו, הלילה בחצות יבוא תקון לבנך. ואכן, בחצות לילה נפטר הבן לחיי העולם הבא.

ולסגור ההבנה שהכל צדק מוחלט וחשבונות שמיים מוצדקים אני מביא סיפור נוסף להמחיש הדבר

גלגול נשמות בעירק

כתב הרב הגאון המקובל האלהי ר' יהודה פתייא זצ"ל בספרו "מנחת יהודה" וזה לשונו.
בשנת התרע"ט ביום ו', בה' באב נסעתי ברכבת אל כפר בעקובה הסמוכה לעיר בבל. ובבואי שמה נתארחתי בבית הר' ראובן דוד נסים קצאב הי"ו, וביום השבת אמר לי בעל הבית הנז' ימחול כבודו לבוא עמי לבית משה שאשא הכהן הי"ו, לנחמו על הריגת בנו יחידו מנשה שנהרג ע"י הארמל הערלים אשר באו לגנוב את ממונו בשבוע שעבר. ולבסוף לא השיגה ידם לגנוב מאומה. ולמשה שאשא אין עוד בן או בת. גם מנשה הנהרג לא הניח אחריו בן או בת.
ובבואי לבית משה שאשא התחילו הוא ואשתו לבכות כי זקנים הם כמו בני שבעים שנה. ואמרו לי אולי יכול כבודו להגיד לנו סיבת הריגת מנשה על מה נהייתה. ואם הוא מגולגל ונתחייב בגלגול הקודם הרג, אנחנו מה פשענו שאנחנו סבלנו את כל הצער הגדול הזה. וכדי להפיג צערם ויגונם אמרתי להם, בשובי בשלום לעיר בבל שם אבינה בספרים ואחזיר לכם תשובה על זה.
וביום ב' בשבת, בח' לחודש אב חזרתי לבבל. וביום ט' באב שחרית כאשר היינו אומרים קינות בבית הכנסת, נתנמנמתי וראיתי כי נער אחד הלך מעיר בבל עד כפר בעקובה ועמו מאה דינרי זהב לישא וליתן בהם שם כדי לפרנס את אביו ואמו הזקנים שהניח בעיר בבל. ובבואו לבעקובה שכר חדר אחד בפונדק. ואיש אחד זקן הרגיש שיש לנער ההוא דינרי זהב ורצה לגנוב אותם ממנו. אבל לפי שהוא זקן ותש כח לא יוכל לעשות דבר זה, ולכן הלך וגילה סוד זה לגנב אחר יהודי בחור והתנו ביניהם שהבחור יגנוב והזקן יעמוד לו למשמר והזקן יקח לו חלק מן הגניבה ההיא, והזמינו מפתח לפתוח בו את החדר שהשכיר לו אותו הנער. ויהי בלילה ההוא והנער היה ישן והדלת סגורה עליו מבפנים, ובאו שני הגנבים ופתח גנב הבחור את הדלת, וקודם כל דבר נעץ סכין בלב הנער הישן ושפך את דמו ארצה, וכאשר היה מחפש על הדינרים, באה שיירא גדולה אל הפונדק וייראו הגנבים על נפשם ויברחו להם ולא נטלו מאומה.
וכאור היום נמצא הנער הרוג לא נודע מי הכהו. וקברו את הנער ושלחו את הדינרים לאביו ואמו לבבל. וזה הנער היה בן יחיד לאביו ולאמו והיה מכלכל את שיבתם. ואותו החדר שנהרג בו אותו הנער היו יראים בני אדם לשכור אותו ונסגר על מסגר שנים רבות.
ואחר שנקבר הנער עלתה נשמתו לבית הדין של מעלה ותתבע את דמה מהרוצח ומאותו הזקן ואמר כי כאשר עשה לי כן יעשה לו, שגם הוא ייהרג ולא יטלו ממונו, וגם יהיה מכלכל את שיבת אביו ואמו וגם לא יניח זרע אחריו. ובית הדין של מעלה שאלו את פי הנהרג: האם אינו רוצה למחול להם, והשיב: שאינו מוחל להם מאומה. ובית הדין עשו כדבריו, כי אחרי מות גנב הזקן גלגלו אותו במשה שאשא הנזכר, שהיה דר בבבל ולא נפקד בזרע עד היותו בן חמישים שנה. ובהיותו בן חמישים שנה הלך עם אשתו לכפר בעקובה ובא ללון באותו פונדק עצמו, ונזדמן כי בלילה ההוא היו אורחים רבים בפונדק ונשכרו כל החדרים ולא נשאר רק אותו החדר הסגור שבו נרצח הנער. ואותו החדר היה בנין ישן נושן כי לא חששו בעלי הפונדק לבנותו כשאר החדרים מאחר שאין אדם רוצה לשכור אותו, ואמר הפונדקי בלבו עד מתי יהיה החסר הזה סגור, מוטב לפתוח אותו עתה ולהשכירו למשה שאשא ולאשתו לפי שהם אינם יודעים שנהרג בו אדם ואינם מקפידים, ופתח להם את החדר ולנו בו. ובלילה ההוא קראו בית הדין של מעלה לנער הנהרג ואמרו לו: הגיע העת שתוולד נפש ההורג בעולם. האם אתה מוחל לו או לא. אמר איני מוחל לו כלל, אמרו לו: אם כן, רד ועמוד בפתח החדר אשר נהרגת בו, וירד הנהרג ועמד שם עד ששמש הזקן ההוא את מטתו ובאה נשמת ההורג ופחדה וחרדה מלהכנס בטיפת הזווג ההוא. ועמד הנהרג והכה אותה ואמר לו: רשע הכנס בטיפה זו כדי לקבל עונשך, ועל כרחה של אותה נשמה נכנסה בטיפה ההיא וזהו בן משה שאשא אשר נהרג על ידי הארמל ולא נטלו מממונו כלום. עד כאן ראיתי בעת היותי מתנמנם בעת אמירת הקינות. וכל דברים אלו הראו לי בעיני ולא בסיפור לבד וכאילו הייתי עומד ורואה את כל הנעשה מתחילה ועד סוף. וכתבתי דברים אלו לכפר בעקובה להר' משה שאשא תשובה על שאלתו.

וע"מ שתביני כמה חשוב ללמד זכות על כל אחד מישראל אני מביא לך מאמר חשוב על לימוד זכות שמצאתי ברשת:"
משה רבנו אמר על ישראל "שִׁמְעוּ-נָא הַמֹּרִים" (במדבר, כ' י').
היה זה בעת שישראל היו צמאים למים והתלוננו על כך.

הנביא ישעיהו אמר על ישראל "וּבְתוֹךְ עַם-טְמֵא שְׂפָתַיִם, אָנֹכִי יוֹשֵׁב" (ישעיהו, ו' ה')
היה זה בעת שישראל התרחקו כביכול מה'.

השופט גדעון אמר "וְיֵשׁ ה' עִמָּנוּ, וְלָמָּה מְצָאַתְנוּ כָּל-זֹאת; וְאַיֵּה כָל-נִפְלְאֹתָיו אֲשֶׁר סִפְּרוּ-לָנוּ אֲבוֹתֵינוּ לֵאמֹר, הֲלֹא מִמִּצְרַיִם הֶעֱלָנוּ ה', וְעַתָּה נְטָשָׁנוּ ה', וַיִּתְּנֵנוּ בְּכַף-מִדְיָן" (שופטים, ו' י"ג).

משה רבנו נענש לכאורה על דבריו, ואלו היו אחת הסיבות שבגללן לא זכה להיכנס לארץ ישראל.
הנביא ישעיהו נענש לכאורה בכך שבא מלאך ושם גחל בפיו, אך עדיין העונש לא ניקה לחלוטין את העוון "וְסָר עֲו‍ֹנֶךָ, וְחַטָּאתְךָ תְּכֻפָּר" (ישעיהו, ו' ז').
הנביאים הבכירים ביותר שהיו לישראל, הבודדים שחזו בה', נענשו לכאורה באופן חמור מאד על שדיברו לשון זרה על ישראל.
אין לחשוב שהנביאים לא שמרו על פיהם וכו'. יש להבין שמה שהם אמרו על ישראל, כוונתם היתה לשם שמיים, בין אם לעורר קנאת ה' לישראל וע"י זה תתעורר מידת הרחמים, בבחינת "וְהָאֱ-לֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף" (קהלת, ג' ט"ו) ובכך לבטל דינים מעל ישראל, בין אם ללמד אותנו עד כמה חמור בעיני ה' כאשר מדברים על ישראל בלשון זרה, ובין אם מסיבות אחרות.

ואילו גדעון - "וַיִּפֶן אֵלָיו, ה' וַיֹּאמֶר לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה, וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת-יִשְׂרָאֵל מִכַּף מִדְיָן" (שופטים, ו' י"ד).
כלומר, גדעון שלימד זכות על ישראל, באחת התקופות הקשות של עמנו מבחינה רוחנית, נהיה שופט ומנהיג רוחני שהושיע את עם ישראל מיד שונאיו. (מסתמך על מדרש תנחומא, ספר דברים, פרשת שופטים, סימן ד').
לצורך השוואה, הנביאים משה וישעיהו ידעו תורה לעומקה, ואילו גדעון היה יהודי פשוט יחסית לבני דורו.
למרות החיסרון שהיה לו בתחילה בידיעת התורה, גדעון זכה לשפוט ולהנהיג את ישראל תקופה ארוכה. וזה רק בכח לימוד זכות על ישראל.

מתברר שלימוד זכות על ישראל, יש בזה מעלה כל כך גדולה, שהקב"ה לוקח אדם שלא יודע תורה, וברגע אחד מלמד אותו כל מה שמנהיג ותלמיד חכם צריך לדעת. "כִּי אֵין לַה' מַעְצוֹר, לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אוֹ בִמְעָט" (שמואל א', י"ד ו'), "הֲיַד ה' תִּקְצָר" (במדבר, י"א כ"ג).

דוגמא נוספת: "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני" (תלמוד בבלי, מסכת מנחות, כ"ט ב').
התורה רגילה לחסוך במלים היכן שאין הכרח להרבות, ומשום כך לא נכתב בתורה ענין זה.
עם זאת, כאשר בני ישראל כביכול חטאו, התורה מאריכה בזכות שמלמד משה רבנו על בני ישראל (שמות ל"ב י"א-י"ג, שמות ל"ב ל"א-ל"ב, שמות ל"ג י"ב-ט"ז, שמות ל"ד ט', במדבר י"ג-כ', במדבר ט"ז כ"ב).
ביקשה התורה ללמדנו שאמנם אין להתווכח עם רצון ה', אולם כאשר מדובר בלימוד זכות על ישראל, אפשר להאריך ככל הצורך.(אבל זה רק בשיחה עם השם יתברך ..אבל להוכיח את הרשעים שטועים ומטעים את העם מצווה חשובה מאוד שנאמר הוכח תוכיח את עמיתיך ולא תשא עליו חטא !!)

כאשר אדם עולה לבית דין של מעלה, יש מה שנקרא "דין וחשבון".
נניח שישנם שני יהודים - ראובן שהגיע לבית דין של מעלה, ושמעון שעדיין איתנו.
ראובן רואה כעת את שמעון מבצע מעשה כלשהוא שאינו לפי מצוות התורה.
כעת מתבקש ראובן לדון את שמעון, כפי הבנתו וטיבעו.
לאחר מכן, מוגש לראובן החשבון על אותם מעשים שהוא עצמו עשה בהיותו בעולם הזה, והוא נידון, כפי שהוא עצמו דן את שמעון.
יוצא שאדם דן אחרים, ובאותו הזמן הוא דן את עצמו.
ובאותו אופן אפשר לומר שכשם שאדם היה רוצה שידונו אותו לזכות על מעשה מסוים, כך הוא צריך לדון אחרים על אותו המעשה.
"ת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, קכ"ז ב'). אין מה להוסיף על כך.

אם נפקח היטב את עינינו ואזנינו, נגלה שכאשר אנו רואים או שומעים יהודי, ומביעים עליו דעה, אנו דנים אותו.
אלא שהסיבה שאנו רואים או שומעים את היהודי שעליו אנו מביעים דעה, היא כדי שנלמד ונבין שאנו עצמנו היינו, או נהיה, באותו מצב בדיוק, והקב"ה מבקש ללמד אותנו שלא לדון בחומרה את האחרים.
משום כך הקב"ה טורח, בשבילנו ממש ולטובתנו בלבד, כדי שנראה או נשמע יהודי שעושה מעשה המנוגד כביכול לתורה, ונדע שלנו עצמנו יש קשר הדוק לאותו מעשה. לכן יש לנו ללמוד שכשם שאיננו רוצים שיהודי מסוים יעשה מעשה שנוגד לדעתנו את התורה, כך אנו צריכים לדחות את הרצון שלנו לעשות את אותו מעשה בדיוק.
ויש לנו גם ללמוד, שכשם שרוצים אנו שידונו אותנו לזכות על מעשה שכזה, כך צריכים אנו לדון לזכות את אותו היהודי.
צריכים אנו להודות להקב"ה על שהוא מזכה אותנו לראות ולשמוע דברים מסוימים, משום שכך אנו יכולים להבין על מה יש לעשות תשובה (גם הרהור של חרטה וקבלה לעתיד מספיק בכדי להיקרא תשובה, ולומדים זאת מבניו של קרח), ולהתחזק בלימוד זכות על ישראל.

כמובן שמי שמוחזק לרשע ואפיקורס ומחטיא הרבים התורה לא מבקשת מאיתנו להיות אהבל וללמד עליו זכות להיפך התרוה אורמת לנו לא תחסו עליו ולא תרחם עליו ויש ללמד עליו חובה אבל זה רק על מסית ומדיח שמנסה להסית אותנו שלא לעבוד את הקב"ה...או לעבוד עבודה זרה שזה כל דבר שהוא זר ליהדות אפילו זרם טועה כמו הזרם הדתי לאומי שגדולי ישראל הגדירו אותו כעבודה זרה בשיתוף...

הכי חשוב לא להיות מבולבל לדעת מתי מצווה ללמד זכות ומתי אסור ללמד זכות ...

אבל בחיים האישים כאן כמעט תמיד מצווה ללמד זכות על מי שחוטא כנגדנו באופן אישי ופרטי ולהעביר על מידותינו ..ישמע חכם ויוסף לקח..
תבורכו
ערן בן עזרא


בכדי ללמד זכות על ישראל, אין חובה להיות חכמים עצומים בתורה.
מספיק שנראה יהודי עושה משהו שכביכול אינו לפי התורה, ונדון את היהודי לזכות בכך שנעלה סברה שאולי הוא בדרך לקיים מצוה, או שיש לו היתר מיוחד, או שאנו פשוט לא מבינים מספיק בכדי לדון אותו לפי האמת.

נראה דוגמא עד להיכן אפשר להגיע בלימוד זכות:
הנושא אשה על תנאי שהוא צדיק, אפילו שהוא רשע גמור, האשה מקודשת משום שיתכן והרהר תשובה (מסתמך על תלמוד בבלי, קידושין מ"ט ב')
כלומר, אדם שעד לפני רגע עבר על כל מצוות התורה, והוא עומד כעת מתחת לחופה ונושא אשה על תנאי שהוא צדיק, הקידושין תופסים משום שייתכן והוא הירהר תשובה ולכן הוא נחשב לצדיק גמור.
ניתן לומר שכל יהודי שאנו רואים שעובר על מצוה כלשהיא, ייתכן והירהר תשובה רגע אחד אחרי, או עשה מעשה שזיכה אותו במחילה גמורה מאת הקב"ה, ומשום כך הוא נחשב לצדיק.
אלא שמשום שאנו לא יכולים לדעת אם הירהר תשובה, אנו סוברים שהוא עדיין לכאורה רשע.
במצב זה אנו עלולים לדון לחובה יהודי שעשה תשובה, והוא כעת בדרגת צדיק.
משום כך, הואיל והחתן היתנה שהוא צדיק, יש לקבל את ההתניה שלו וללמד עליו זכות, גם ובמיוחד כאשר לא ידוע אם התנאי התקיים.

ר` אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל "אוהב ישראל", מסביר בספרו בפרשת קדושים "...היינו כשהאדם הוא עובר עבירה ח"ו או איזה תאוה רעה או מדה רעה אז הקב"ה מלמד זכות עליו שהאדם אינו חייב בדבר ולא בא זה מצד נשמתו ושכלו כי אם מצד אחר כי בודאי הנשמה הוא קדושה חלק אלוק ממעל וממילא אינה חפיצה ברע וכו`...., אבל מצד נשמתו הקדושה שהוא חלק ה' יתברך לא היה האדם חוטא כלל כי היא באה ממקום קדוש".
אם נעמיק מעט בדברי הרב, נוכל להבין מהי דרגתו של המלמד זכות על ישראל.
מקור המאמר

https://sites.google.com/site/havivin/zchut

לסיכום:לאור כל האמור לעיל דיי ברור שיש עלינו לסלוח לכולם ולשחרר טינה מהלב על כל יהודי כולם אחים אהובים שלנו גם אם טעו אנו בני אדם שיעשו תשובה יחזרו בם ללא כל ספק. זה השטן שהוא היצר הרע שהסיתם לחטוא והם מסכנים גם כן ומי שמלמד זכות על אחרים מלמדים זכות עליו. אבל זה שמדברים עם השם יתברך שמדברים עם העם יש להוכיחם ויש למחות ברשעים שמחטיאים את הרבים במיוחד במסיתים ומדיחים שיש להלחם בהם בכל עוז ועליהם אסור ללמד זכות !!

האם טוב לשמוע לרב שמוכיח או לא טוב? האם לברוח מרב שלא מוכיח אף פעם?

"וְתֹפְשֵׂי הַתּוֹרָה לֹא יְדָעוּנִי וְהָרֹעִים פָּשְׁעוּ בִי" (ירמיהו הנביא פרק ב פסוק ח)

רבי יונתן בן עוזיאל לפני כ2000 שנה מפרש הפסוק אומר שחכמי התורה הרבנים:
" תופסי התורה לא לימדו לפחד ממני" ...

דהיינו יש רבנים שלא מפחידים את העם מהשם יתברך ובכך מונעים מהם לעשות תשובה והם נקראים נואפים לפי אור החיים הקדוש!! שידוע ששכינה דיברה מגרונו
לכן חפשו רב שמוכיח ומגלה את האמת לעם כמובן בדרכי נועם בדרך ארץ אבל מוכיח. אומרת הגמרא שרב שלא מכויח את העם יורד לגהינם עם תלמידיו כי בגללו לא חזרו בתשובה על חטאותיהם. אומר השם בנביא:"הרם כשופר קולך.. והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם" וזה מצווה דאורייתא!! להזהיר מה לתקן ..רק שמדברים עם השם למדו זכות על כולם..אבל עם העם תוכיחו אותו מאהבתם ..שאין מי שאוהב את האדם יותר ממי שמוכיח לשם שמיים שיזכה לשוב בתשובה החוטא וינצל מעונשי העולם הזה והבא וירויח חיי הנצח ..וזה האוהב האמיתי של האדם אומר הרב אייל עמרמי שליט"א בשם חז"ל


עו"ד ערן בן עזרא"
לכל אדם יש הילה סביבו,ובצבעים לא כל אחד זוכה לראות בעיניו ללא מצלמה,אנשים רבים דיווחו בעבר, כי בהביטם באדם כלשהו הם רואים סביבו הילה זוהרת, בצבעים המשתנים מאדם לאדם. אולם איש מהם לא יכל להוכיח זאת, ומשום כך עולם המדע התייחס לעניין בביטול. יחס כזה היה מנת חלקם גם של ראשוני המדענים שהחלו לחקור את קיומה של ההילה: ניקולה טסלה מארה"ב, הראה בשנת 1888 שכאשר גוף האדם נחשף לשדה אלקטרומגנטי במתח ובתדר גבוה,
 נוצרת סביבו הילה זוהרת; והמהנדס רוברטו לנדל דה-מורה מברזיל, המציא בשנת 1904 "מכונה ביו אלקטרו-גרפית" שהפיקה תצלומים של הילה סביב בני אדם. אך תגליותיהם לא זכו להתייחסות רצינית בקהילה המדעית.
רק באמצע המאה ה-20 החל מסתמן שינוי בקרב חלק מאנשי המדע. ב-1939 גילו בני הזוג סמיון וואלנטינה קירליאן כי כאשר הם משתמשים בזרם חשמלי בעל תדר גבוה בעת צילום, מתקבלת תמונת המצולם כאשר הוא מוקף בהילה עדינה. כתוצאה מתגלית זו פיתח קירליאן את המכשיר הקולט את תנודות הקרניים האולטרה-סגולות, מכשיר שנקרא על שמו - מצלמה קירליאנית

באותה הרצאה נכח ד"ר אריק נווה - מבכירי הפיזיקאים בארץ ומרצה חשוב בתחומו, וכששמע את הדברים החליט לבדוק אותם בכלים מדעיים. הוא קיבץ 11 אנשי אקדמיה נכבדים, כולם יהודים שאינם דתיים, ובקשם להשתתף עימו במחקר צילומי הילה - תחילה בצילום ללא תפילין, ואחר כך בצילום עם תפילין.

התוצאה היתה מדהימה!

אצל כולם, ללא יוצא מן הכלל, לאחר הנחת התפילין שינתה ההילה את צבעה, והופיעו בה צבעים גבוהים יותר! תכלת, כחול ואפילו סגול. בחלק מהמקרים השינוי התחולל באורח דרסטי ועלה לדרגה רוחנית שאינה מצויה כלל. התקבלה הילה שכולה סגולה. צבע גבוה שרק הלבן הנדיר לחלוטין כיום, למעלה ממנו.
לדעת העוסקים בחקר ההילות, המסקנה הבלתי נמנעת היא שהתפילין אכן מרוממות את רמתו הרוחנית של האדם, ואף מספקות לנו הגנה חזקה מפני אנרגיות חיצוניות שליליות.
מאז מרחיב ד"ר נוה את מחקרו ומשתף עמו עוד רבים, ובכולם מושגת התוצאה המרשימה: הילה גבוהה וחזקה יותר.

והרי התמונות לפניכם:בסיכומם של דברים נמצא כי האדם המרכין ראשו בפני בוראו אשר חפץ רק בטובת האדם, ומתייחס בענווה להוראות התורה גם כאשר הבנתו אינה יורדת לסוף פנימיותם, מועיל ומטיב לעצמו לא רק לאחר עזיבתו את העולם, אלא גם כאן, בעולם הזה. יצויין, שמחקרי ההילה הוכיחו כי גם בעת הגייה בפה בלימוד תורה וכן לאחר העלייה מטבילה במקווה, מתרוממת הארתו הרוחנית של האדם.
אכן, הדברים מרשימים. אך לאמיתו של דבר, הקורא אפילו רק את הדברים שהובאו לעיל, אודות מעט מן הטמון בתפילין, מבין שהאמת עמוקה הרבה יותר עד אין קץ. שהרי עדיין לא הזכרנו את סוד תכני הפרשיות - המחולקות בתפילין של ראש בארבע תאים, ובתפילין של יד בתא אחד, והקבלת התכנים לתחומי הפיקוד של ארבעת חלקי המוח ועוד..
הרב עובדיה יוסף פאר הדור מר"ן.. והבבא אלעזר זכותו תגן עלינו 
מפורסמים שחוזרים בתשובה שחקנים ואנשי בידור ראו..בקרוב ממש כל ישראל שבים בתשובה.
בחור צעיר בוכרי שהיה מת קליני והיה בבית דין של מעלה ואומר שנתבקש לספר מה שעבר בעולם האמת שיתקרבו עוד יהודים ליהדות
http://www.sodot.tv/Site/ProDetile.asp?id=1140&CategoryID=1&SubID=4&PageView=1#playerמוות קליני ותיאור המשפט בשמיים
וידאו מאוטיסט -אח של חברה של חברה שלנו בפייסבוק שאומר שחזר בגלל לשון הרע בגלגול אוטיסט ראו ושובו בתשובה כל עוד ניתן
חברים יקרים יש לי חברה יקרה בפייסבוק ששמה נועה זילכה.היהודייה היקרה הזאת ראיינה את אחיה האוטיסט המחונן של חברתה בחור צעיר בשם עידן שמאמת שכל התורה אמת .ראו..מחזק ביותר ... ולהלן הוידאו שהוא רושם שהוא שב בגלגול בגלל שדיבר לשון הרע ולכן בא כך כאוטיסט ,כדי שלא יוכל לדבר יותר ולא יחטא מידה כנגד מידה שנבין שיש דין ויש דיין .ראו הסרטון שהיא העלתה עכשיו לפייסבוק שלה ממש מחזק!!!5 דקות שהוא כותב !!!ותדעו שכל מסריי האוטיסטים זה אמת ויש לשוב בתשובה כי זה הסוף הגאולה כבר כאן מי שלא יתקן ישלם ביוקר .רק תשובה תציל אותנו .שובו בתשובה אני מעיד כעו"ד שהיה לו הכל ושב בתשובה ממצב הכי טוב בעולם גשמי שהיום הכי טוב משאי פעם היה לי !!!האוטיסט רשם שהוא מציע לכולם להיות מלכים דהיינו בני מלכים שמקיימים את כל מצוות השם.ולהיות טובים. הוא מקליד בעצמו בלי מתקשרת כך שזה רואים בעין שזה ממנו.ראו בעצמכם ערן בן עזרא
https://www.facebook.com/photo.php?v=519921898024524

נשאלתי :"ערן שלום. אני מאוד נהנה לקרוא את הסטטוסים שאתה כותב. רציתי לשאול שאלה שהעסיקה אותי לאחרונה והיא כזו. האם צריך או מותר לרחם על דבר אחר כבריאה אם רואים שמתעללים בה. כלומר אם אני רואה מישהו שמתעלל בחזיר בגידול שלו בתנאים תת אנושיים לצורך הכנסה כספית. האם מותר לי לרחם עליו? או שיש עניין לא לרחם על דבר כזה? בבקשה תענה לי


תשובתי :"Eran Ben-ezraחובה לרחם על כל בריאה ואסור לפגוע באף בריאה שהשם ברא אם זה לא לתכלית חיונית ומותרת על פי דיני התורה.וכמובן מיותר לציין במינמום צער לחיה או לדבר..וכמובן שאדם צריך הכרת הטוב למי שגמל איתו טוב כמו שמשה לא היכה את העפר,את האדמה  כי עזר לו להטמין את המצרי באדמה ,מתוך הכרת הטוב ולכן משה היכה בסלע ולא באדמה להוציא מים.בהמשך לשאלתך שתבין עד כמה התורה שלנו והבורא רחמנים על כל הברואים ,למשל הוכח מדעית שהשחיטה היהודית היא ללא כאב לחיה כי בדרך שהשם הורה לנו לשחוט וזה קיים רק בחיות הכשרות כל העורקים של הדם נחתכים באחת, לפני שדם מגיע למוח החיה וכך היא לא סובלת (בחיות הטמאות זה בלתי אפשרי לשחוט אותן בלי כאב לחיה כי לא ניתן לחתוך כל עורקי הדם בבת אחת וזה דבר מדהים שמראה את אמיתות התורה שהבורא נתן לנו תורה חכמה ששומרת על צער בעלי חיים)זכור שהחיה הכשרה למעשה   לא יודעת אפילו שנשחטה ושחתכו לה את העורק הראשי ומתה ללא כאב. בדת שלנו זה הכל רחמים ולמעשה במיתת הבהמות זה כדי לעלות ניצוץ נשמות מדרגת חי למדבר וזה תיקון לנשמות מגולגלים בהם.ושלו לצורך אסור לענות חיות וזה חלק מ7 מצוות בני נוח שהגויים ואנו מצווים עליהם.והשם מחזיר ויצער מי שיצער בהמות או בני אדם או כל ברוא שלו ,ולא ירחם עליהם,מידה כנגד מידה שלא בטלה מן העולם כמו שהוא לא ריחם על מי שפגע בו או רק לא ריחם עליו. יש סיפור מפורסם בגמרא שגדול התנאים לא ריחם על כבש שברחה לבין רגליו ולמעשה וברח משחיטה ,והתנא אמר לו לך כבש לשחיטה כי זה יעודך ,ובגלל שלא ריחם עליו משמיים גזרו עליו עשרות שנים של כאב וצער עד שריחם על גוריי עכברים בביתו ואז מידה נגד מידה ריחמו עליו, והסירו לו הייסורים...לו היה מפשפש למה באו לו הייסורים היה עושה תשובה על זה.וזה הזדמנות לכולנו לעשות תשובה על שציערנו חיות ובני אדם רבות הפעמים ולבקש סליחה מהשם ולהתחרט שעשינו זאת ולקבל לעתיד שלא לעשות זאת שוב וכמובן להתוודות על כל מקרה שאנו זוכרים או לכל הפחות על גוף העבירה .ואם פגענו בבני אדם ,חובה עלינו לבקש מחילה וסליחה ועלינו לסלוח לכל מי שחטא כנגדנו וציער אותנו וכמו שאנו סולחים לו השם ייתן בלב מי שפגענו בו שיסלח לנו .אין השם סולח לאדן עד שיבקש סליחה ממי שפגע בו ולכן זה הזדמנות גדולה אם מתביישים לגשת בכיפור לכל מי שפענו בו ולבקש סליחה על שפגענו בו ולקבל ממנו שלוש פעמיים מחול לך על כל מה שפגעתי בי בין שאני יודע ובין שלא (כמו לשון הרע מאחורי גבו שיש להתוודות לפניו ואם מתביישים אז יכולה להועיל מחילה כללית מעומק הלב של הנפגע,ורצוי להתבייש כאן ושלא נתבייש בעולם האמת ששם אין נסתר ויראו לנו לפני כולם מה עשינו והושה בעולם האמת גרועה מהמוות ממש ראה תיאורו של ניר אבו גא'ו בסרטון חותם האמת תחפש אותו בגול ותבין כמה חמורה הבושה שם וכך תיארו כל מי ששב ממוות קליני שהיה מעדיף למות כמה וכמה פעמיים ולא לסבול הבושה וכך תיאר גם מסעוד אשר ביטון שמת מוות קליני וגם את הסרטון שלו תמצא בגוגל על ידי רישום שמו.


השם מצווה אותנו לקיים את כל מצוותיו ולשמור אותם שהם בעצם להדמות לו שנאמר מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא מבקר חולים אף אתה תבקר חולים מה הוא קובר מתים אף אתה תקבור מתים וכן על זה הדרך ..לכן דע אסור להרוג אפילו לטאה או נמלה ..והאר"י הקדוש הקפיד לא להרוג שום חיה!!ומי שיש לו מזיקים שיגרש אותם לחוץ ברחמים יש מכשירים של רעשים אולטרה סונים שמגרשים למשל עכברים וג'וקים...וכו...ולא לקנות מרסס שהורג אותם.


ואשריו מי שזכה לרחם על כל בריותיו של השם שאוהב את כולם ומזין וזן את כולם מביצי כינים ועד קרני רעמים ככתוב בתורה וכמו שרואיםןבחוש במציאות,ואז משמים ירחמו עליו וינהגו איתו באותו מקל שמדד לאחרים ולחיות ...תבין כמה שהם רחמן על כל בריותיו לכן אל לנו להיות מודרגים בשל פרנסה אן כל דבר אחר ולסמוך על השם בהכל כולל הכל וכגודל מידת הבטחון של האדם בשם יתברך הוא יכול להיות סמוך ובטוח בעתידו...וחייו חיי אושר ומי שעדיין חלש בזה ומודאג רבות שיקרה שער הבטחון של רבינו בחיי ויתחזק במידת הבטחון בשם .עד שיגיע לבטחון מוחלט בשם .זכור ,שכן לא ראיתי אריה חנווני או זברה מוכר בשוק או גמל עו"ד ולכולם יש אוכל וכו...לכן עלינו לרחם על כולם ובמידה שאדם מודד מודדים לו .כנ"ל עם צדקות ואם על חיות אנו מרחמים קל וחומר על מי שאין לו תורה ומצוות ורחוק מהאמת עלינו לרחם ולקרבו לשם בכל דרך בדרכי נועם שיזכה לקיים התכלית ולחיות חיי אושר של תורה ומצוות ויזכה לחיי העולם הבא וכמובן שיש לתת צדקות כל יום ממש ולהתרגל לתת ולא לקבל כמו השם יתברך שרק נותן ולא מקבל...אשרייך על הרחמים שלך ותעשה כל שביכולתך לסייע לחיות חסרות ישע אלו.אני ממליץ בחום שתרחם על כל חברייך ומכרייך ושלח להם את ספר ההוכחות בחינם בצירוף המלצה חמה שתציל את חייהם מללכת בחושך וחס ושלום להתסכן בכלייה אן לא נישובו בתשובה בקורב אם נבואות הזעם ודברי חז"ל יתגשמו חס ושלום רק על אוייבנו שכן נבואה רעה לא מוכרח שתתקיים ואם נשיב מספיק יהודים בתשובה נציל את העם משמד כמו בשואה כפי שהזהירו גדולי הדור ועוד כפי שתמצא בספר ההוכחות .ערן בן עזרא"להורדה בחינם של ספר ההוכחות http://www.box.com/s/14ecd2nde7kfna5a9nu7"

יום שני, 27 באוגוסט 2012עוד בת מלך מחקה את חשבונה בפייסבוק (אני מחקתי לה אותה כבקשתה) אשרייה ואשריי חלקה להלן מכתבה :"
בבקשה , תעזור לי למחוק פייייס שלי s... @ wiiia. com סיסמא שלי 22xxxxxxxx פשוט תמחוק מחילה מראש עם גזלתי מזמנך תודה לך שבזכותך זכיתי להיות בת של מלך ברוך ה' אני בכל הדלקת נרות מזכירה אותכם שתזכו לזיווג הגון ונאה שמחתי להכירך בן של מלך נתראה בביאת גואל משיח צדקנו אמן !!!"
אחיות אהובות כמה גדול שכרה בשמיים לו רק ידעה מה עשתה בשמיים !!!איזה רעש גדול היא עשתה ..אני מקנא בה!!!עכשיו היא יכולה לברך עכשיו את מי שתרצה וזה יתקיים!!!השם בוכה מעונג שבנותיו שבות אליו!!!
"אמ"ן: האזור הופך לפחות יציב, התלקחות אפשרית (בכל רגע)ראש אמ"ן, אלוף כוכבי, הציג את הערכת המודיעין השנתית והזהיר כי השינויים במזרח התיכון עלולים להוביל למלחמה"מהתשקורת ווינאט...

תתכוננו גם אגף מודיעין בצה"ל אומרים שבכל רגע יכולה להתפתח כאן

 תחילת מלחמה שעלולה להוביל לגוג ומגוג..תזכרו השם אומר, לא תשובו בתשובה אני שם מלך עם גזירות שמד של להשמיד ולהרוג כמו של המן ואז ישראל יעשו תשובה ,שיראו פצצת אטום על אוייבנו (חס ושלום), נופלת כולם יעשו שמע ישראל וישובו בתשובה.הבעיה חלק לא יודע איך אומרים שמע ישראל !!!כואב הלב...(כולם תינקות שנשבו תגידו את זה לשם בתפילותכם ולכן שירחם עלינו)כולנו חייבים לקרב את אחינו ליהדות שלחו להם את ספר ההוכחות בחינם שיורידו אותו רק תרשמו בגוגל ספר ההוכחות .


או שתורידהו כאן בחינם

להורדה בחינם של ספר ההוכחותhttp://www.box.com/s/14ecd2nde7kfna5a9nu7


קראו בכתבה מהיום בתשקורת החולנית ווינאט טראש:
אמ"ן: האזור הופך לפחות יציב, התלקחות אפשרית
ראש אמ"ן, אלוף כוכבי, הציג את הערכת המודיעין השנתית והזהיר כי השינויים במזרח התיכון עלולים להוביל למלחמה: "הסביבה איסלאמיסטית יותר ומתמודדת עם שורת משברים, שמעלים את סף הרגישות ועשויים להוביל להתלקחויות"
יואב זיתון
פורסם: 27.08.12, 16:37


המזרח התיכון הופך לפחות יציב וליותר איסלאמיסטי. כך מעריכים באגף המודיעין, שהעביר היום (ב') את הערכת המודיעין השנתית שלו לרמטכ"ל, רב-אלוף בני גנץ, ולפורום המטה הכללי של צה"ל.


"אנחנו מעריכים שמדינת ישראל תיפגש בשנה הקרובה בסביבה אזורית לא יציבה, מתוחה, ואיסלאמיסטית יותר מבעבר", אמר ראש אמ"ן, אלוף אביב כוכבי. "זו סביבה שמתמודדת עם שורה של משברים, אזוריים ופנימיים, שמעלים את סף הרגישות של כלל השחקנים ושעשויים להוביל, גם ללא תכנון מוקדם, להתלקחויות".

בפתח דבריו אמר אלוף כוכבי כי "הערכת המודיעין השנתית שתוצג בפניכם היום הינה תולדה של תהליך ארוך, יסודי ומקיף של איסוף, עיבוד ומחקר. תהליך זה מובל על ידי חטיבת המחקר ונשען על כלל מערכי ויכולות האיסוף הקיימות באמ"ן ואלו שפותחו במהלך השנה החולפת".


ההערכה השנתית נועדה להציג בפני הפיקוד הבכיר של צה"ל את ההתפתחויות באזור, ולהצביע הן על האיומים המרכזיים והן על ההזדמנויות העולות מניתוח המערכה האזורית. הערכה זו מהווה בסיס לקבלת החלטות ברמה הלאומית והצבאית, ותשתית לגיבוש התוכניות המבצעיות של צה"ל.

ראשי הזירות בחטיבת המחקר הם אלו שהציגו את עיקרי ההערכה בתחומם בפני פורום מטכ"ל. לאחר אישור הרמטכ"ל תוצג ההערכה לדרג המדיני. "

מה שכרו של מי שהחזיר יהודי אחד בתשובה?..(תפיצו בחינם את ספר ההוכחות ותקנו חיי העולם הבא!!)קראו מהרב קורקוס.מעניין ביותר ומחזק
מצוה היא להציל כל אדם אשר חייו נמצאים בסכנה. וכל מי שמציל נפש אחת מישראל – זוכה לחיי העולם הבא:
התורה מדברת על מצות הצלת נפשות בפסוק: "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא יט,טז). מצוה היא להציל כל אדם אשר חייו נמצאים בסכנה. וכל מי שמציל נפש אחת מישראל – זוכה לחיי העולם הבא: "לפיכך נברא האדם יחידי בעולם – ללמד אותך שכל המאבד נפש אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" (מסכת סנהדרין לז) מי שמפקיר אדם בשעת סכנה ומניחו לנפשו, דומה למי שהרגו. וכה אומר הרמב"ם (משנה תורה הלכות רוצח ושמירת נפש. פרק א , הלכה יד) : "כל היכול להציל ולא הציל – עובר על "לא תעמוד על דם רעך". וכן הרואה את חבירו טובע בים; או ליסטים באים עליו. או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו... ולא הציל... עובר על מה שכתוב בתורה 'לא תעמוד על דם רעך' ". פיקוח נפש – דוחה שבת: פיקוח נפש היא אחת המצוות החשובות ביותר וכך מובא בתלמוד: "פיקוח נפש – דוחה שבת". (מסכת יומא, פה, ע"א). "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה". (מסכת שבת,קנא,ע"ב). ולא זו בלבד: כדי להציל נפש מישראל, מותר לחלל לא רק את השבת, אלא כמעט את כל מצוות התורה – ובלבד שאפשר יהיה להציל את האדם שחייו בסכנה. ולא רק שמותר לחלל שבת, אף מצוה לחלל עליו את השבת. ומי חייב במצוה זו? דווקא גדולי הדור וגדולי התורה. ועל כן אמרו חכמים: "מחממים חמין (אוכל חם) לחולה בשבת, על ידי גדולי ישראל" (מסכת יומא פד, ע"ב). כאשר עוסקים בפעולות של הצלת נפשות – יש שיבות לכל רגע ולכל דקה, ועל כן יש לפעול מהר וללא דיחוי. אין להשתמש בתרוצים דתיים כדי לדחות את הביצוע של פעולות ההצלה: "איזהו חסיד שוטה? ראה תינוק מבעבע בנהר. אמר: לכשאחלוץ תפילין שלי, אצילנו. עם כשהוא חולץ תפילין, הוציא זה (התינוק) את נפשו. ראה אשה טובעת בנהר ואמר: לאו דרך ארץ (לא נאה) להסתכל בה ולהצילנה (ובנתיים האשה טובעת) – הרי זה חסיד חסיד שוטה" (מסכת סוטה,כ,ע"א). "מאמר מאת הרב יוסף קורקוס


אז לסיכום מכאן ניתן ללמוד שמי שבמוכח זכה ומציל נשמות ומשיבן בתשובה ,הצלתו גדולה מהצלה גופנית בלבד מכאן נשמות אז חובה על כל אחד ואחד מאיתנו לעסוק בעת של השואה הורחנית שפוקדת את עם ישראל שרוב העם תינוק שנשבה לבין הגויים הערב רב ומושפע משקריהם ושטיפת המוח שלהם היומיומית לעמול יומם ולילה ולהציל את אחיו ואחיותיו משמד רוחני חס ושלום !!!..תעתיקו אותי ..ואם אין לכם זמן לפחות שלחו ותייגו חומר שלי אצלכם בפייסבוק שיחזור בתשובה חברכם .תמליצו להם שלוח לי בקשת חרברות שכן אם בעקבות זאת ישובו בתשובה זכיתם בחיי העולם הבא בלחיצת כפתור ...(כמובן שתצטרכו גם לשוב בתשובה כי אחרת תעברו נקיון לא פשוט בעולם האמת בגהינום וכף הקלע ואז תקבלו חלקכם לעולם הבא כי שכר מצווה היחיד שלא ניתן לאבדו זה מי שמזכה את הרבים ומציל נשמות ) בידוע שעושה לשון הרע מעביר זכויותיו לזה שדיבר עליו ולוקח ממנו כל עוונותיו וייענש בגינן.לכן נצרו לשונכם מרע ואל תדברו לא רע ולא טוב על אף יהודי .

ואני מודה לשם שזיכני במצווה כה חשובה .תודה אבא מבנך הקט שמודה לך על הזכות הגדולה ערן בן עזרא

נ.ב לא לשכוח להוריד את ספר ההוכחות שיש בורא לעולם והתורה אמת שחיברתי 765 עמודים של זהב טהור שמציל נשמות ממש ועושה עבורכם את העבודה שלחו אותו באמייל ותמליצו עליו לכל מכירכם וחבריכם באמייל ובעבודה ובכל מקום שתלכו.


להורדה בחינם של ספר ההוכחות ,זכרו ללחוץ מימין למעלה על דאון לוד באנגלית שיישמר הספר במחשב שלכם ואז שלחו אותו כקובץ או שלחו הלינק שיורידו אותו חבריכם!!

להלן הלינק (קישורית) להורדת ספר ההוכחות  בחינם
http://www.box.com/s/14ecd2nde7kfna5a9nu7


בתמונה עו"ד ערן בן עזרא(מימין) וכבוד הרב הגאון הרב יוסף שני שליט"א בהרצאה משותפת בבת ים בבית כנסת בית אל .ראש חודש אלול תשע"ב
רשימת ישיבות בכל הארץ למי שרוצה לעשות את ההחלטה הכי חשובה בחייו.

פנה אלי יהודי יקר שהחליט לעזוב הכל ולהיכנס לישיבה ..אשריו ואשריי חלקו לכל מי שרוצה ללכת לישיבה להלן רשימת ישיבות שניתן להתקשר ולהיכנס ללמוד שם...קדימה ישראל בואו נביא משיח בלימוד תורה אני ממליץ רק ללכת לישיבות חרדיות .אשריי החכמים שקונים חיי נצח במקום חיי ההבל ..להלן לינק של רשימת הישיבות .
http://www.mabtim.com/yeshmain.asp
רשימת מדרשות לבנות בכל הארץ

נשאלתי :" ערן, שלום אם יש באמתחתך גם רשימת מדרשות לבנות לפרסום זה יהיה נחמד..
תשובתי:"

Eran Ben-ezra בהחלט כן להלן רשימת מדרשות בכל הארץ
http://www.orlanoar.com/?nav=midrash&done=yes&actio
המוות הקליני של הנערה מהפייסבוק שהושבה לגופה רק בתנאי שתקח צניעות

סיפור ממש מרגש שכתבה לי חברה בפייסבוק שלקחה למחוק את הפייסבוק שלה היום וכך סיפרה לי על מותה הקליני שבא ,אמרו לה שיחזירו אותה לגופה רק אם היא תהיה צנועה!!קראו לאחר מכן תגובתי :" אני אתחיל ככה בקצרה לספר שנולדתי למשפחה דתית חוזרת בתשובה בעקבות אמא שלי שחוותה מוות קליני , כשגדלתי מעט ההורים שלי התגרשו ואז אבי שיחיה חזר בשאלה ואמא דתיה עד היום , הייתי אז בת 13 ואבי הצליח להשפיע עליי להכנס לבית ספר חילוני , כשהגעתי לגיל 17 עברתי לתיכון מקצועי , יום אחד שחזרתי מבית ספר הרגשתי שכול הגוף שלי קפא והרגשתי סחרחורת לא יכולתי להזיז את הגוף ניסיתי בכול הכוח ולא הצלחתי ! פתאום הרגשתי משהו יוצא לי מהגוף בחוזקה זו הייתה הנשמה שלי , ריחפתי מעל הגוף בבהלה ידעתי שאני מתה ... והרגשתי שבורא עולם קרוב אליי והוא שומע אותי , ואז צעקתי השם תחזיר אותי לגוף בבקשה אמא שלי לא תעמוד בזה , ואז שמעתי קול שאומר לי בתנאי אחד נחזיר אותך , אם תבטיחי לי להיות צנועה אני אחזיר אותך , כולי רעדתי מפחד כמובן שאמרתי שאני מבטיחה להיות צנועה ובבת אחת נשאבתי לגוף , בקיצור .. אני משתדלת להיות צנועה .. אני יודעת שזה התיקון שלי , אתה המורה דרך שלי כי הצלחת להשפיע עליי , יעזור לי מאוד אם תתן לי מסר אחרון להמשיך הלאה .. (אני מקווה שהבנת משהו מהסיפור פשוט יש לי בעיה לכתוב קל לי יותר לדבר )

תגובתי Eran Ben-ezra
וואו ממש חיזקת אותי לשמוע את סיפורך ואשמח לפרסמו לזיכוי הרבים.
תדעי לך שהשם שמח בך תתחזקי ותהיי צנועה בכל הזמנים וכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה!!!היה מת קליני משה צרפתי שקיבל יכולת לראות רוחנית וכמעט נשרף שחזר לגופו והגיעה אשה חרדית לבקרו בצניעות הוא לא יכל להביט בה מרוב האור שיצא ממנה וצרח בקולי קולות אני נשרף מהקדושה שלה תוציאו אותה מכאן אני לא יכול לסבול את קדושתה וזה היה אדם חרדי!!!
שתביני כמה גדול שכרה של הצנועה.תיכנסי למדרשייה וב"ה תקבלי זיווג הגון ירא שמיים.בקרוב ממש ותקימי בית כשר ותזכי לבנים צדיקים בקרוב ממש בזכות צניעותך !!!
ואני חוזר ואומר לך את עשית כזה רעש גדול בשמיים תדעי לך שהשם משתבח בך בפני מליוני מאלכיו ומתגאה בך בדור כזה מבולבל שאת עושה למענו צעד כזה גדול כל הכבוד לך
...תשמרי את הבלוג שלי ותתחזקי ממנו
ערן בן עזרא
להלן לינק לבלוג שלי שאני מעדכנו יום יום ותתחזקי ממנו"
http://eranbenezra.blogspot.co.il/
הרב דניאל זר בוידאו מרגש על בת ישראל וצניעותה 3 דקות וקצת http://www.youtube.com/watch?v=1RUknHkCKkk&feature=share
מכתב שכתבה לי משיהי עכשיו בפרטי שתבינו שמה שהיא מרגישה גם אני וגם רוב מי שנמצא בתשובה ובקדושה חש ..זה אמת אנחנו לפני הגאולה אולי חודשים אחרונים נותרו לנו להציל את כולנו משואה על אוייבנו חס ושלום.כתוב בחז"ל,שרק מי ששב בתשובה יינצל לכן החשש.קראו דבריה:" בערב שבועות האחרון חלמתי 2 רעידות אדמה חזקות קמתי בבהלה עדיין לא שמרתי שבת. בשבת הראשונה שהתחלתי לשמור . לפני שלושה שבתות היה 2 רעידות אדמה באירן .. היה לי עוד חלום כמה כמה יהודים יפלו אם לא יחזרו וישמרו שבת בבקשה תעשה משהו אני רואה את המשיח בפתח מרגישה מריחה זה כאן . ואני בוכה יש עוד המון להעיר מה עושים
אנשים חושבים שאני משתגעת ואני בוכה כל רגע
אני יודעת שזו זכות אבות:
Photo: הרב קוק הצדיק מטבריה בכה יום חמישי רבות וששאלו אותו אמר להם שתדעו שיש גזירת מלחמה קשה מצד איראן(פרס) וכדי לבטלה צריכים עם ישראל לשבת ולבכות לבורא עולם ,אני לבד זה לא מספיק אמר.
איך למחוק את הפייסבוק(מאמר שמאתי ברשת בדקתי וזה עובד ..ערן בן עזרא)

אחת הבעיות הכי גדולות באתר הזה
שהם מחביאים את כפתור המחיקה של הפייסבוק

בכח פייסבוק מביאה רק כפתור שמקפיא את החשבון ולא מוחק אותו
שלא תטעו!!
כפתור ההקפאה אינו מוחק את עמוד הפייסבוק שלכם גם לאחר שנה!
כל המידע האישי שבטיפשותכם הכנסתם לאתר נשמר ומנוצל כל יום, הוא רק בלתי נראה

בגלל זה גוגל דבר ראשון נותנת אתרים שנותנים את הקישור הבא

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

מהאתר:
http://www.wikihow.com/Permanently-Delete-a-Facebook-Account (הוראות לעילגים)

הפעולה דורשת כמה שניות ואתם חופשיים מהדראק המיותר הזה
כמובן שלפני שאתם מוחקים את הפייסבוק אתם צריכים לנתק כל דבר שיוצר איתו קשר
כי אחרי שמחקתם יש לכם שבועיים שהחשבון בהקפאה
זה כדי שבטעות תיכנסו לחשבון ותבטלו את המחיקה
אתם צריכים שבועיים לא לגעת בחשבון ואז החשבון יעלם לחלוטין ואתם סוף סוף תיהיו אנשים עם סטטוס של בני אדם
ולא קופים דיגיטלים

בהצלחה
ומהר לפרסם...כדי שנוכל לשחרר כמה שיותר אנשים מהתועבה המפגרת הזאת הנקראת
לדחוף את האף ל... (פייסבוק).."

ושייקנו את חיי העולם הבא שלהם וינצלו מגהינום אנוכי הקט ערן בן עזרא מוסיף

מהי התשובה הטובה ביותר ואיך מגיעים אליה?מהי הדרך לקרב חילונים נשים וילדים ? מהלכות תשובה של הרמב"ם פרק י':"הלכה א
אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
[עריכה]הלכה ב
העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה.
[עריכה]הלכה ג
וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לענין זה.
[עריכה]הלכה ד
אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר בעולם הבא תלמוד לומר לאהבה את ה' כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה ועוד אמרו חכמים במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו' אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה.
[עריכה]הלכה ה
כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה.
[עריכה]הלכה ו
דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט מעט ואם הרבה הרבה לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו.Photo: מהי התשובה הטובה ביותר ואיך מגיעים אליה?מהי הדרך לקרב חילונים נשים וילדים ? מהלכות תשובה של הרמב"ם פרק י':"הלכה א
אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
[עריכה]הלכה ב
העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה.
[עריכה]הלכה ג
וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לענין זה.
[עריכה]הלכה ד
אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר בעולם הבא תלמוד לומר לאהבה את ה' כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה ועוד אמרו חכמים במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו' אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה.
[עריכה]הלכה ה
כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה.
[עריכה]הלכה ו
דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט מעט ואם הרבה הרבה לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו.
הרב קוק הצדיק מטבריה בכה יום חמישי רבות וששאלו אותו אמר להם שתדעו שיש גזירת מלחמה קשה מצד איראן(פרס) וכדי לבטלה צריכים עם ישראל לשבת ולבכות לבורא עולם ,אני לבד זה לא מספיק אמר

חברים יקרים אני רוצה לומר לכם לאגור מזון ומים רבים לפחות לחודשיים ימים של להיות, בלי חשמל ,ובלי מים לכל בני המשפחה אני חש שבזמן הקרוב מאוד תפתח מלחמה איומה חס ושלום רק על אוייבנו ...ישנה גזירה בשמיים שצדיקים לא מצליחים לבטלה. הרב קוק הצדיק מטבריה בכה יום חמישי רבות וששאלו אותו אמר להם שתדעו שיש גזירת מלחמה קשה מצד איראן(פרס) וכדי לבטלה צריכים עם ישראל לשבת ולבכות לבורא עולם ,אני לבד זה לא מספיק אמ
ר.

כמו כן ,ישראל תכה באיראן לעניות דעתי לפני הבחירות כדי שאובמבמה לא יוכל לתקוף את ישראל וייגבה את ישראל .ואיראן והכי זבאללה שלהם וחמאס יחד עם שאר אוייבנו כולל סורייה עלולים לנצל המצב והשגעון יתחיל ..בכל מקרה כדאי להיות מוכנים..ומי שרוצה ממש להתכונן שיחזור בתשובה ויתחיל לשמור שבת טהרת המשפחה ,צניעות ,וכשרות והשם ירחם והוא ומשפחתו ב"ה ינצלו כמובטח שיפול מצידך אלף ורבבה מימינך אלייך לא ייגש. ערן בן עזרא

משה רבנו אמר על ישראל "שִׁמְעוּ-נָא הַמֹּרִים" (במדבר, כ' י').
היה זה בעת שישראל היו צמאים למים והתלוננו על כך.

הנביא ישעיהו אמר על ישראל "וּבְתוֹךְ עַם-טְמֵא שְׂפָתַיִם, אָנֹכִי יוֹשֵׁב" (ישעיהו, ו' ה')
היה זה בעת שישראל התרחקו כביכול מה'.

השופט גדעון אמר "וְיֵשׁ ה' עִמָּנוּ, וְלָמָּה מְצָאַתְנוּ כָּל-זֹאת; וְאַיֵּה כָל-נִפְלְאֹתָיו אֲשֶׁר סִפְּרוּ-לָנוּ אֲבוֹתֵינוּ לֵאמֹר, הֲלֹא מִמִּצְרַיִם הֶעֱלָנוּ ה', וְעַתָּה נְטָשָׁנוּ ה', וַיִּתְּנֵנוּ בְּכַף-מִדְיָן" (שופטים, ו' י"ג).

משה רבנו נענש לכאורה על דבריו, ואלו היו אחת הסיבות שבגללן לא זכה להיכנס לארץ ישראל.
הנביא ישעיהו נענש לכאורה בכך שבא מלאך ושם גחל בפיו, אך עדיין העונש לא ניקה לחלוטין את העוון "וְסָר עֲו‍ֹנֶךָ, וְחַטָּאתְךָ תְּכֻפָּר" (ישעיהו, ו' ז').
הנביאים הבכירים ביותר שהיו לישראל, הבודדים שחזו בה', נענשו לכאורה באופן חמור מאד על שדיברו לשון זרה על ישראל.
אין לחשוב שהנביאים לא שמרו על פיהם וכו'. יש להבין שמה שהם אמרו על ישראל, כוונתם היתה לשם שמיים, בין אם לעורר קנאת ה' לישראל וע"י זה תתעורר מידת הרחמים, בבחינת "וְהָאֱ-לֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף" (קהלת, ג' ט"ו) ובכך לבטל דינים מעל ישראל, בין אם ללמד אותנו עד כמה חמור בעיני ה' כאשר מדברים על ישראל בלשון זרה, ובין אם מסיבות אחרות.

ואילו גדעון - "וַיִּפֶן אֵלָיו, ה' וַיֹּאמֶר לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה, וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת-יִשְׂרָאֵל מִכַּף מִדְיָן" (שופטים, ו' י"ד).
כלומר, גדעון שלימד זכות על ישראל, באחת התקופות הקשות של עמנו מבחינה רוחנית, נהיה שופט ומנהיג רוחני שהושיע את עם ישראל מיד שונאיו. (מסתמך על מדרש תנחומא, ספר דברים, פרשת שופטים, סימן ד').
לצורך השוואה, הנביאים משה וישעיהו ידעו תורה לעומקה, ואילו גדעון היה יהודי פשוט יחסית לבני דורו.
למרות החיסרון שהיה לו בתחילה בידיעת התורה, גדעון זכה לשפוט ולהנהיג את ישראל תקופה ארוכה. וזה רק בכח לימוד זכות על ישראל.

מתברר שלימוד זכות על ישראל, יש בזה מעלה כל כך גדולה, שהקב"ה לוקח אדם שלא יודע תורה, וברגע אחד מלמד אותו כל מה שמנהיג ותלמיד חכם צריך לדעת. "כִּי אֵין לַה' מַעְצוֹר, לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אוֹ בִמְעָט" (שמואל א', י"ד ו'), "הֲיַד ה' תִּקְצָר" (במדבר, י"א כ"ג).

דוגמא נוספת: "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני" (תלמוד בבלי, מסכת מנחות, כ"ט ב').
התורה רגילה לחסוך במלים היכן שאין הכרח להרבות, ומשום כך לא נכתב בתורה ענין זה.
עם זאת, כאשר בני ישראל כביכול חטאו, התורה מאריכה בזכות שמלמד משה רבנו על בני ישראל (שמות ל"ב י"א-י"ג, שמות ל"ב ל"א-ל"ב, שמות ל"ג י"ב-ט"ז, שמות ל"ד ט', במדבר י"ג-כ', במדבר ט"ז כ"ב).
ביקשה התורה ללמדנו שאמנם אין להתווכח עם רצון ה', אולם כאשר מדובר בלימוד זכות על ישראל, אפשר להאריך ככל הצורך.

כאשר אדם עולה לבית דין של מעלה, יש מה נשקרא "דין וחשבון".
נניח שישנם שני יהודים - ראובן שהגיע לבית דין של מעלה, ושמעון שעדיין איתנו.
ראובן רואה כעת את שמעון מבצע מעשה כלשהוא שאינו לפי מצוות התורה.
כעת מתבקש ראובן לדון את שמעון, כפי הבנתו וטיבעו.
לאחר מכן, מוגש לראובן החשבון על אותם מעשים שהוא עצמו עשה בהיותו בעולם הזה, והוא נידון, כפי שהוא עצמו דן את שמעון.
יוצא שאדם דן אחרים, ובאותו הזמן הוא דן את עצמו.
ובאותו אופן אפשר לומר שכשם שאדם היה רוצה שידונו אותו לזכות על מעשה מסוים, כך הוא צריך לדון אחרים על אותו המעשה.
"ת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, קכ"ז ב'). אין מה להוסיף על כך.

אם נפקח היטב את עינינו ואזנינו, נגלה שכאשר אנו רואים או שומעים יהודי, ומביעים עליו דעה, אנו דנים אותו.
אלא שהסיבה שאנו רואים או שומעים את היהודי שעליו אנו מביעים דעה, היא כדי שנלמד ונבין שאנו עצמנו היינו, או נהיה, באותו מצב בדיוק, והקב"ה מבקש ללמד אותנו שלא לדון בחומרה את האחרים.
משום כך הקב"ה טורח, בשבילנו ממש ולטובתנו בלבד, כדי שנראה או נשמע יהודי שעושה מעשה המנוגד כביכול לתורה, ונדע שלנו עצמנו יש קשר הדוק לאותו מעשה. לכן יש לנו ללמוד שכשם שאיננו רוצים שיהודי מסוים יעשה מעשה שנוגד לדעתנו את התורה, כך אנו צריכים לדחות את הרצון שלנו לעשות את אותו מעשה בדיוק.
ויש לנו גם ללמוד, שכשם שרוצים אנו שידונו אותנו לזכות על מעשה שכזה, כך צריכים אנו לדון לזכות את אותו היהודי.
צריכים אנו להודות להקב"ה על שהוא מזכה אותנו לראות ולשמוע דברים מסוימים, משום שכך אנו יכולים להבין על מה יש לעשות תשובה (גם הרהור של חרטה וקבלה לעתיד מספיק בכדי להיקרא תשובה, ולומדים זאת מבניו של קרח), ולהתחזק בלימוד זכות על ישראל.

בכדי ללמד זכות על ישראל, אין חובה להיות חכמים עצומים בתורה.
מספיק שנראה יהודי עושה משהו שכביכול אינו לפי התורה, ונדון את היהודי לזכות בכך שנעלה סברה שאולי הוא בדרך לקיים מצוה, או שיש לו היתר מיוחד, או שאנו פשוט לא מבינים מספיק בכדי לדון אותו לפי האמת.

נראה דוגמא עד להיכן אפשר להגיע בלימוד זכות:
הנושא אשה על תנאי שהוא צדיק, אפילו שהוא רשע גמור, האשה מקודשת משום שיתכן והרהר תשובה (מסתמך על תלמוד בבלי, קידושין מ"ט ב')
כלומר, אדם שעד לפני רגע עבר על כל מצוות התורה, והוא עומד כעת מתחת לחופה ונושא אשה על תנאי שהוא צדיק, הקידושין תופסים משום שייתכן והוא הירהר תשובה ולכן הוא נחשב לצדיק גמור.
ניתן לומר שכל יהודי שאנו רואים שעובר על מצוה כלשהיא, ייתכן והירהר תשובה רגע אחד אחרי, או עשה מעשה שזיכה אותו במחילה גמורה מאת הקב"ה, ומשום כך הוא נחשב לצדיק.
אלא שמשום שאנו לא יכולים לדעת אם הירהר תשובה, אנו סוברים שהוא עדיין לכאורה רשע.
במצב זה אנו עלולים לדון לחובה יהודי שעשה תשובה, והוא כעת בדרגת צדיק.
משום כך, הואיל והחתן היתנה שהוא צדיק, יש לקבל את ההתניה שלו וללמד עליו זכות, גם ובמיוחד כאשר לא ידוע אם התנאי התקיים.

ר` אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל "אוהב ישראל", מסביר בספרו בפרשת קדושים "...היינו כשהאדם הוא עובר עבירה ח"ו או איזה תאוה רעה או מדה רעה אז הקב"ה מלמד זכות עליו שהאדם אינו חייב בדבר ולא בא זה מצד נשמתו ושכלו כי אם מצד אחר כי בודאי הנשמה הוא קדושה חלק אלוק ממעל וממילא אינה חפיצה ברע וכו`...., אבל מצד נשמתו הקדושה שהוא חלק ה' יתברך לא היה האדם חוטא כלל כי היא באה ממקום קדוש".
אם נעמיק מעט בדברי הרב, נוכל להבין מהי דרגתו של המלמד זכות על ישראל.
מקור המאמר
https://sites.google.com/site/havivin/zchut


לשפוט לכף זכות כל יהודי תמיד!

חשוב על כולנו לשוב בתשובה וכמובן לשפוט לכף זכות את אחינו שכן כולם תינוקות שנשבו וכך יש עלינו ללמד זכות על כל עם ישראל שעיניו סומאו על ידי היצר הרע.

"ת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, קכ"ז ב').

נראה דוגמא עד להיכן אפשר להגיע בלימוד זכות:
הנושא אשה על תנאי שהוא צדיק, אפילו שהוא רשע גמור, האשה מקודשת משום שיתכן והרהר תשובה (מסתמך על תלמוד בבלי, קידושין מ"ט ב')
כלומר, אדם שעד לפני רגע עבר על כל מצוות התורה, והוא עומד כעת מתחת לחופה ונושא אשה על תנאי שהוא צדיק, הקידושין תופסים משום שייתכן והוא הירהר תשובה ולכן הוא נחשב לצדיק גמור.
ניתן לומר שכל יהודי שאנו רואים שעובר על מצוה כלשהיא, ייתכן והירהר תשובה רגע אחד אחרי, או עשה מעשה שזיכה אותו במחילה גמורה מאת הקב"ה, ומשום כך הוא נחשב לצדיק.
אלא שמשום שאנו לא יכולים לדעת אם הירהר תשובה, אנו סוברים שהוא עדיין לכאורה רשע.
במצב זה אנו עלולים לדון לחובה יהודי שעשה תשובה, והוא כעת בדרגת צדיק.
משום כך, הואיל והחתן היתנה שהוא צדיק, יש לקבל את ההתניה שלו וללמד עליו זכות, גם ובמיוחד כאשר לא ידוע אם התנאי התקיים.

ר` אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל "אוהב ישראל", מסביר בספרו בפרשת קדושים "...היינו כשהאדם הוא עובר עבירה ח"ו או איזה תאוה רעה או מדה רעה אז הקב"ה מלמד זכות עליו שהאדם אינו חייב בדבר ולא בא זה מצד נשמתו ושכלו כי אם מצד אחר כי בודאי הנשמה הוא קדושה חלק אלוק ממעל וממילא אינה חפיצה ברע וכו`...., אבל מצד נשמתו הקדושה שהוא חלק ה' יתברך לא היה האדם חוטא כלל כי היא באה ממקום קדוש".
אם נעמיק מעט בדברי הרב, נוכל להבין מהי דרגתו של המלמד זכות על ישראל.

אתאיזם - ערך מחודש לויקיפדיה
להלן מאמר המיועד לכל בר דעת ושפוי:
אמרו חז''ל (סנהדרין צג, עמוד ב): ''כל ליצנותא אסירא בר ליצנותא דעבודה זרה'' - כל ליצנות אסורה מלבד ליצנות על עבודת אלילים. האתאיזם הוא ככל הנראה עבודת האלילים המפורסמת ביותר בדורנו, ומנהלי ויקיפדיה עוסקים בהפצתו על ידי ערכים פסבדו מדעיים; הללו חוסמים ומוחקים כל טענה הסותרת את האתאיזם והאבולוציה, או כל טענה התומכת בדת. המאמר הבא מציע ערך חדש בנושא אתאיזם, והפעם באוירת הפורים.

אתאיזם - הגדרה:
אתאיזם הוא סוג של חיידק ממשפחת האפיקורסים אשר מקורו ביבשת אפריקה ורוסיה הקומוניסטית. החולים בו מתאפיינים בשיגעון גדלות ובמחשבה שהיקום והחיים נוצרו מעצמם במשך מיליוני שנים, בלי כוונה, וללא שום סיבה. החולים באתאיזם מעריצים בעיוורון חולים קיצוניים מהם, ומנגד לועגים לבני אדם נורמלים המכירים בתכנון היקום והחיים. המחלה גורמת לשינויים בקליפת המח ומשפיעה על תאי העצב שבו, וכך היא גורמת לחולים בה להאמין שאין משמעות לקיום האדם, ולחשוב שהאדם התפתח מקוף קדום, אשר התפתח מלטאה, אשר התפתחה מדג, אשר התפתח מתא בודד, אשר נוצר מעצמו מתוך חומר דומם, אשר נוצר מתוך מפץ גדול, אשר הופיע מנקודה זעירה, אשר הופיעה סתם כך מתוך הכלום. החולים באתאיזם גם חושבים שלוויתנים היו בעבר חיות יבשה, וכי הציפורים התפתחו בעבר מלטאות.
האתאיסטים חושבים שכל החוקים הפיזיקאליים והכימיים הנצפים ביקום, אשר מאפשרים את קיומם העדין של הגלקסיות וקיום החיים, הופיעו מעצמם עם היקום ללא שום כוונה ותכנון. לדעתם כל המערכות הביולוגיות המורכבות, וכל מיני בעלי החיים הנצפים, נוצרו כולם מן הסתם בהינתן חומר דומם וזמן רב.

* * *


גילוי המחלה ותפוצתה באוכלוסייה:

מגלה החיידק היה צ'ארלס דרווין; לאחר ביקוריו באיי הגלאפגוס הוא נדבק במחלה הנדירה, וכעבור 200 שנה הצליח להדביק קרוב ל-2.3% מאוכלוסיית אירופה ואמריקה.

הפצת המחלה: חיידק האתאיזם גורם לחולים בו להתבלט ולפרסם את דעותיהם בפרהסיה מתוך תקווה להדביק עוד אנשים במחלה. כך גם יוצרים האתאיסטים את הרושם המוטעה שגודלם באוכלוסייה גדול משהוא באמת.
אתאיסטים עוסקים רבות בהטפה לאתאיזם, במיוחד בבתי ספר (בהם הילדים עדיין לא ביקורתיים דים, ולכן גם אינם חסינים למחלה), בתוכניות טלויזיה ואתרים באינטרנט. אף על פי כן החיידק אינו מצליח להדביק אנשים רבים, ועד עצם היום הזה רוב האנשים בעולם מאמינים בתכנון היקום והחיים, גם בקרב האוכלוסייה החילונית.

תפוצת המחלה: נכון לשנת 2010, רק 11.9% מהאנשים בעולם מגדירים את עצמם כחסרי דת, מה שגורם להם להיות בדרגת סיכון גבוהה יותר להידבק במחלת האתאיזם. רובם המוחלט של בני-האדם הנורמלים בעולם (יותר מ-88%) מאמינים בתכנון היקום והחיים, ומכאן שחיידק האתאיזם אינו מהווה סיכון למין האנושי.
יש האומרים שחיידק האתאיזם היא בעצם מחלה תורשתית, כך שבן להורים החולים באתאיזם, הוא בעל דרגת סיכון גבוהה פי שש להדבק באתאיזם, לעומת מי ששני הוריו נורמלים. מנגד זאת, מחקרים אחרים הראו שהחיידק אינו משפיע על אנשים שהם לא אנוכיים, בלתי חומריים, או כאלו השואפים לחיפוש אמת ורוחניות בחיים.

* * *


נסיונות לריפוי האתאיזם:
שיטות טיפול מדעיות: בטיפולים שנעשו, ניסו רופאי הדת להראות לאתאיסטים את גלגלי השיניים של שעון, את הסוללה שבשעון ומרכיביו הרבים, והסבירו להם מדוע שעונים מורכבים בתכליתיות, ולכן אינם מסוגלים להיווצר מעצמם ללא תכנון ומחשבה. במקרים שכאלה טענו החולים שהשעונים נוצרו מעצמם רק בגלל שהם לא נראים להם מושלמים, מכיוון שהחולים מצאו בהם שריטה קלה (שהיתה בעצם חריטת אותיות), או כאשר הם מצאו בשעון חלק מסובך שהם טרם הבינו את תכליתו. כאשר תירוץ זה לא היה זמין, טענו החולים שהשעון פשוט נוצר במשך מיליוני שנים, או מיליארדי שנים, או טריליוני שנים, ובזמן כל כך ארוך הכל יכול לקרות... החולים הזו בדמיונות חוזרים ונשנים על התפתחות העולם והחיים, ותיארו את הזיותיהם בציורים ושיחזורי מחשב מזוייפים בתלת מימד. ההזיות שמתלוות למחלת האתאיזם לא מאפשרות לחולים בה להבדיל בין מציאות לדמיון, ולכן מצליחים האתאיסטים לדמיין יצורים אגדיים שלא היו ועולמות דמיוניים מן העבר על פי שברי עצמות ואבנים. החולה באתאיזם מסוגל לשחזר עולם דמיוני שלם על פי חלקיקי עצם ופיסות אדמה, ויתאר אותם באמצעות ציורים צבעוניים ופיסול בובות שעווה.
בטיפולים ארוכים יותר, ניסו הרופאים לדחוק את החולים באתאיזם לפינה, כאשר הסבירו להם לפרטי פרטים מדוע התפתחות היא בלתי אפשרית מבחינה מדעית והגיונית, וכי התא החי מורכב מאינספור מרכיבים שונים שלא יכולים להיווצר מעצמם או להתחבר על ידי צירופי מקרים (למעשה, הטענה להתפתחות של תא חי מדומם זהה לאמונה שמטוס בואינג 747 נבנה מעצמו בגלל סופה שהתחוללה במחסן גרוטאות). במקרים שכאלה הפגינו החולים לעג בלתי מוסבר לכל האנשים הנורמליים, וטענו בקיצוניות שכל ה"תשובות" יתגלו בעתיד, כשהם סומכים בעיוורון על החולים הקיצוניים יותר.

שיטות טיפול קיצוניות: במדינות מוסלמיות רבות נוהג השלטון להרוג את החולים במחלה, כדי שלא ידביקו בה אחרים. במדינות מערביות לעומת זאת, מקובל להתייחס למחלה כבעיה נפשית, ולהתחשב בלוקים בה.

שיטות טיפול דתיות: היהדות טוענת שיש לעזור לחולים בדורנו באמצעי הסברה ושיכנוע (לדוגמה: סימינרים), ובדרכי נועם, כדי לשבור את חומת האטימות והדעות הקדומות של החולים. אתאיסטים שהסכימו להגיע לטיפולים יהודיים גילו שיעור הצלחה גבוה יותר בריפוי המחלה; ההסבר לכך אולי טמון בעובדה, כי ברוב המקרים חיידק האתאיזם נובע מבורות, ולכן הוא חולף מיד עם הצגת מידע יהודי שסותר אותו. ברם, אצל אנשים דתיים שחלו באתאיזם נמצא שיעור הפוך להצלחה. מסתבר שאצל דתיים שנדבקו באתאיזם, החיידק הפך חסין לתרופות יהודיות, וזאת בגלל האטימות והרתיעה שפיתחו החולים לכל דבר שריח יהדות נודף ממנו. ולכן, במקרים של מחלה קיצונית, מומלץ להתרחק מן החולים ולא להתעסק איתם.

שיעורי הצלחה: שיעור ההצלחה בריפוי החולים באתאיזם הוא נמוך, וזאת מכיוון שהחולים בו סובלים מעיוורון מתקדם ואטימות נפשית כלפי כל סוג של טיפול המוצע להם. עם זאת, נרשמו מקרים בודדים של אתאיסטים שהצליחו לשחרר את תודעתם מכבלי האתאיזם, לפקוח את עיניהם ולראות את התכנון הסובב אותם, את היופי והרוחניות שבחיים, ובכך להתגבר על המחלה.

* * *


מאפייני המחלה:

1) החולה באתאיזם חושב ששעונים ומחשבים נוצרים מעצמם, כמו גם מנגנונים ביולוגיים וחוקי טבע. אמונה זו גורמת לאתאיסט להתייחס לרכוש (כמו גם לחיים) כהפקר, מתוך המחשבה שאין חוק ואין משפט, והכל מתרחש מתוך מקרה.
2) מחלת האתאיזם גורמת לעיוורון נפשי ומוחי, ולא מאפשרת לחולה בה לראות ולהתפעל מחוכמה ותכנון ביצירות מורכבות.
3) החולים באתאיזם מתאפיינים באמונה שהיקום נוצר מעצמו במשך מיליוני שנים, וכי האדם התפתח מבעלי חיים פרימיטיביים, אשר נוצרו ממרק דמיוני קדמון. החולים באתאיזם יחשבו שכל דבר מורכב שאנו רואים בטבע נוצר מעצמו בתהליך ארוך וחסר משמעות שהתרחש מעצמו בלי תכנון או כוונה. מסיבה זו, אתאיסטים לא מאמינים שקיימת תכלית לחיים מלבד הישרדות המינים. זו לדעתם יצרה את האדם בתהליך של "ברירה טבעית" אשר סיננה מיליוני מקרים וטעויות שיכפול, עד שנוצר האדם. אתאיסטים מאמינים שהטעויות הגנטיות המוצלחות שרדו, וכך נוצרו כל החיים המורכבים שאנו רואים כיום.
4) החולים באתאיזם אינם מסוגלים להכיר בתכלית דתית לקיום האדם, וחושבים שהאדם הוא סוג נוסף של בעל חיים בטבע. מסיבה זו אתאיסטים קיצוניים מסוגלים להגיע לידי רצח עם, ולהביא למותם של עשרות מיליוני בני-אדם ברחבי העולם; מעשים אלה נובעים מהאמונה האתאיסטית שהריגת בני-אדם אינה שונה מהריגת בעלי חיים, וכל האמצעים כשרים להשגת שלטון וכח. במאה השנים האחרונות השפיעה מחלת האתאיזם על מספר שליטים ברחבי העולם, ובכך היא סיכנה את שלום האנושות. בין החולים הקיצוניים ביותר נמצאו רוצחי המונים כמו אדולף היטלר, ג'וזף סטלין, ומאו דזה-דונג.
5) החולים באתאיזם נמצאו חולים גם במחלת האליטיזם, ולכן הם מגלים דחף בלתי נשלט ללעוג לדתיים ואנשים נורמלים הרואים תכנון ביקום ותכלית בקיום האדם. המחלה גורמת להוזים לחשוב את עצמם לאנשים האינטלגנטיים ביותר על פני כדור הארץ, ומנגד לגלות עיוורון גמור לדעות השונות משלהם.
6) החולים באתאיזם מתאפיינים בשנאת חינם, הם שונאים דתיים ואת כל דתות העולם, ולכן הם אינם מסוגלים לכבד את השונים מהם ולדבר בנימוס במהלך ויכוחים עם אנשים נורמלים. במקום זאת הם יגלו עויינות, זילזול וחוצפה כלפי אנשים נורמלים ודעות דתיות.
7) החולים באתאיזם עשויים לגלות אחד או יותר מהסימנים הבאים: ציניות (סרקזם), חוצפה, שחצנות, זלזול חסר מעצורים, שנאת יהודים, שנאת יהדות, שנאת רבנים, שנאת דתיים, שנאת התורה, שנאת ישראל, הצדקת האנטישמיות בעולם, אהבה לאוייבי ישראל, נסיון לחקות את אורח החיים של גויים, צמחונות, העדפה לבעלי חיים על פני בני-אדם, שיגעון גדלות, שנאת בני-האדם, רצון עז להתבלט בכל דרך אפשרית ולפרסם את דעותיהם מעל כל במה אפשרית.
8) החולים באתאיזם מגלים הערצה בלתי נשלטת לחולים קיצוניים מהם. אלו מתנהגים ככת, והחולים הקיצוניים יהפכו למטיפי הכת ומנהיגיה. נמצאה השפעה ישירה של החולים הקיצוניים על פני החולים הפסיביים. החולים באתאיזם יתייחסו לחולים הקיצוניים כמנהיגים החכמים והנערצים ביותר בעולם, הם יפרסמו את דבריהם ביראת קודש של ממש, ויפגעו מאוד כאשר יפחיתו מהוד קדושתם.
9) בנוסף לכך, חיידק האתאיזם גורם לחולים בו להתכחש לבחירה החופשית, לטעון שאין לאדם נשמה, שאין חיים לאחר המוות, ולהסביר שכל מעשי האדם ורגשותיו הם תוצאה של פעילות כימית במח. החולים באתאיזם חושבים שתכונות ורגשות כמו אהבה, הקרבה עצמית, רחמים ותודעה, הם לא יותר מאשר תופעות כימיות המתרחשות במח האדם על פי חוקים קבועים וצירופי מקרים. החולים באתאיזם יחשבו שתכונת המוסר והצדק נוצרו גם הם בהתפתחות ממושכת מקוף קדום. בעקבות זאת, אתאיסטים אינם מסוגלים להאמין בשכר ועונש, לשיטתם לא קיים כל הבדל בין צדיק לרשע (מלבד זה של ההרכב המוחי), ולפיכך שום אדם אינו אחראי למעשיו. האתאיזם גורם לחולים בו לחשוב שעם המוות מסתיימת גם התודעה, כך שלא קיימת תכלית רוחנית וערכית לקיומו של האדם, ולא משנה מה יהיו מעשיו.
10) החולים המודרניים בחיידק האתאיזם ינסו למצוא תכלית מיוחדת באתאיזם, מלבד הקדושה שהם מוצאים במטיפים הקיצוניים לאתאיזם. החולים יטענו שבכח האתאיזם לרפא את כל בעיות העולם והחברה. מנגד זאת הם יטענו שהדת והאמונה באל גורמת לכל המלחמות והצרות בעולם, וזאת כמובן, תוך התעלמות משליטים אתאיסטים שרצחו עשרות מיליוני אנשים מתוך רדיפה אישית אחרי כיבוש ושלטון אנושי בעולם (למעשה רוב המלחמות בעולם, ולפחות הקשות ביותר שבהן, לא היו קשורות בכלל לדת או לאמונה באל).

* * *


מה יש לעשות אם נתקלים באתאיסט חולה?
מכיוון שאתאיסטים הם מיעוט בלתי מורגש באוכלוסייה האנושית, יהיה זה נדיר מאוד להיתקל בהם בחיי היום-יום. ברם, אתאיסטים נוהגים להתבלט כדי להפיץ את המחלה, ולכן יהיה זה שכיח להתקל באתאיסט בתוך קהל גדול, כמו פורום אינטרנטי, מערכת תגובות באתר או הרצאה.
במקרה של מפגש עם אתאיסט, יש לבדוק תחילה עד כמה הוא חולה. ישנם חולים פסיביים (רגועים/חיוביים), לעומת חולים אקטיביים (קיצוניים/שליליים). לחולים הפסיביים באתאיזם רצוי לעזור, ויש מקום לרפא אותם. אך מן החולים הקיצוניים יש להתרחק. ההבדל בין אתאיסט פסיבי לקיצוני, הוא שהאתאיסט הפסיבי רוצה לשמוע (ואולי גם להרפא מהמחלה), בעוד האתאיסט הקיצוני רוצה רק להשמיע את האתאיזם (וכך להדביק אחרים במחלה).

כיצד מזהים אתאיסט פסיבי (חיובי/רגוע)?
חולה פסיבי גם נקרא "אתאיסט חיובי" או "אגנוסטי". ברוב המקרים, החולים הפסיביים אינם מכירים את היהדות, ולא גדלו על ברכי היהדות, כך שחיידק האתאיזם דבק בהם רק בשל הבורות, ובגלל שהם הושפעו מאתאיסטים אחרים. ניתן לזהותם בקלות בתור אנשים שלא יודעים היכן נמצאת האמת, אך הם רציניים מספיק כדי לחפש שיטות ריפוי למחלה (רבים מהם ינסו לאתגר את אנשי הדת לרפא אותם ממחלת האתאיזם, ולכן הם יישבו בשורות הראשונות בהרצאות של רבנים). חולים פסיביים לא שונאים דתיים, ובדרך כלל גם מעוניינים לשמוע תשובות מאנשים דתיים. הם לא מזלזלים באנשים נורמלים, לא צועקים או מתחצפים לזולת, לא מתנשאים ולועגים, ולא מגלים הערצה עיוורת לחולים קיצוניים מהם.
כאשר נתקלים באתאיסט פסיבי (חיובי) שרוצה לדבר ולהקשיב, ניתן להציע לו להגיע לסימינר של ערכים, הרצאות בנושאי יהדות (לדוגמה: באתר שופר או הידברות), או אפילו למסור לידיו כתובות של אתרי יהדות רציניים שעוסקים בפתרונות לאתאיזם, והמציעים מאות מאמרים לריפוי המחלה:
> לחץ כאן


במקרה של חולים פסיביים, החיידק דובק בהם רק בשל הבורות, ולכן עם חשיפה למידע יהודי עשויים החולים הפסיביים להתרפא מיד. אך כדי שהרפואה תהיה שלמה - רצוי לשלוח את החולים הפסיביים למומחים באמונה ויהדות, כדי שיענו על כל שאלותיהם ויטפלו בהם בדרך הטובה ביותר.
כך עשוי לדבר אתאיסט חיובי:
> לחץ כאן


כיצד מזהים אתאיסט אקטיבי (שלילי/קיצוני)?
חולה אקטיבי גם נקרא "אתאיסט שלילי" או "אבולוציוניסט". החולים האקטיביים אינם מחפשים עזרה, ולא מעוניינים להתרפא ממחלתם. ניתן לזהותם בקלות כאנשים שמחפשים תשומת לב, מנסים להתבלט, בעלי אף מורם, מדברים בשפה גבוהה שנועדה להסתיר את רמת הידע האמיתית שלהם, בעלי גאווה והתנשאות על הזולת, הם חושבים את עצמם ליודעי כל וחכמים גדולים, הם לא יתביישו לזלזל בדת ולהראות שנאה כלפי אנשים דתיים, הם ידברו בחוצפה ובלעג כלפי כל מי שחושב אחרת מהם, הם יגלו דעות קדומות כלפי היהדות והדתיים, ומנגד הם יגלו הערצה עיוורת ויראת כבוד לחולים קיצוניים מהם. אתאיסטים שליליים יעסקו רבות בפרסום דעותיהם מעל כל במה אפשרית, יתארו את האתאיזם כפתרון לכל בעיות את העולם, ויחשבו את עצמם למושיעי הדור. הם גם יתייחסו לאבולוציה כקודש הקודשים, ויטיחו האשמות חמורות בכל מי שמעז לבקר אותה, או אפילו רק להטיל בקיומה ספק.
הנה דוגמה לאתאיסטים שליליים:
> לחץ כאן

כיצד מתמודדים עם אתאיסט אקטיבי (שלילי/קיצוני)?
אתאיסטים שליליים אינם פתוחים לשמוע דעות חדשות, והם יקשיבו לדתיים אך ורק על מנת לסתור את דבריהם ולזלזל בהם. כאשר נתקלים באתאיסט אקטיבי (שלילי), יש לשמור ממנו מרחק ולא להתווכח עימו. כל יעודו הוא להפיץ את מחלת האתאיזם, ולכן הוא מסוכן לשומעים אותו. דתיים שניסו את כוחם בריפוי אתאיסטים שליליים סבלו בעצמם מקירור האמונה - הם אמנם לא נדבקו במחלה, אך הם הושפעו מסימני המחלה, ועם הזמן הם הפכו ליותר ויותר דומים לאתאיסטים במעשיהם.
ההשפעה הרגשית של אתאיסטים קיצוניים היא בלתי נמנעת, ודתיים שהתווכחו תדירות עם אתאיסטים קיצוניים הפכו בעצמם לבעלי מחלוקות והתנשאות על הזולת, נהיו לאנשים כועסים יותר, הפכו להיות קיצוניים יותר בדעתם, למדו ללעוג לזולת ולהתחצף, הפכו למכורים להתכתבויות באינטרנט וביזבזו זמן רב בויכוחים עם אתאיסטים על גבי פורומים, איבדו את אהבת ישראל, התחילו לשקר ולדבר בציניות כמו האתאיסטים בפורומים, איבדו את אהבתם האישית לבורא עולם, חיפשו להתנצח ולנצח בויכוחים שלא עבור האמת, איבדו את הכבוד לרבנים ואנשי הדת, ופיתחו כבוד עיוור ל"מדענים" ותיאוריות אתאיסטיות, אותם הם ניסו לשלב עם התורה.
מסיבה זו אין להתווכח עם אתאיסטים קיצוניים, ואין לקרוא את מאמריהם הארסיים של אתאיסטים שליליים. כאשר מתווכחים עם אנשים שלא מחפשים אמת - מאבדים את אהבת האמת. אם אתה נתקל באתאיסט שלילי, אין להתווכח איתו. ניתן להפנותו לאתרים דתיים ולמומחים, אך אין לשמור איתו על קשר. לא ניתן לעזור לחולה שאינו מעוניין בעזרה, וקיים סיכון להידבקות במחלה. חשוב לזכור שהאתאיסטים הקיצוניים עוסקים בהפצת המחלה, הם מתווכחים רק כדי להצדיק את עצמם, ולכן יש לשמור מהם מרחק.

סוגי החולים באתאיזם תוארו במאמר נפרד:
> לחץ כאן

בברכה, דניאל בלס.
מכתב שכתבה לי מישהי עכשיו בפרטי שתבינו שמה שהיא מרגישה גם אני וגם רוב מי שנמצא בתשובה ובקדושה  חש ..זה אמת אנחנו לפני הגאולה אולי חודשים אחרונים נותרו לנו להציל את כולנו משואה על אוייבנו חס ושלום.כתוב בחז"ל,שרק מי ששב בתשובה יינצל לכן החשש.קראו דבריה:" בערב שבועות האחרון חלמתי 2 רעידות אדמה חזקות קמתי בבהלה עדיין לא שמרתי שבת.  בשבת הראשונה שהתחלתי לשמור . לפני שלושה שבתות היה 2  רעידות אדמה באירן .. היה לי עוד חלום כמה כמה יהודים  יפלו אם לא יחזרו וישמרו שבת בבקשה תעשה  משהו  אני רואה   את המשיח בפתח מרגישה  מריחה זה  כאן . ואני בוכה יש עוד המון להעיר מה עושיםאנשים חושבים שאני משתגעת ואני בוכה כל רגעאני יודעת שזו זכות אבות:
דיון בבית דין של מעלה של גנבת הויזות .

http://www.youtube.com/watch?v=_Pnh4kYWNLw&feature=relatedישראלית שהייתה בארה"ב והייתה שמנה מאוד והייתה גונבת ויזות ובזמן שעשתה ניתוח בשל בעיות המשקל מתה מוות קליני והגיעה לבית דין של מעלה ששם הראו לה כל מה שעשתה ראתה את הבן איש חי ומתארת כל שלבי המשפט ..מדהים ומחזק רק כ19 דקות חובה לראות
ערן

יום ראשון, 26 באוגוסט 2012

משיח בפתח?ייתכן ומהשנה עד השלוש השנים הקרובות?

להלן למעלה מ660 ראיות מפסוקים וחז"ל שמסוף שנת תשע"ב ועד סוף שנת תשע"ה אנחנו נכנסים לתהליך של הגאולה וביאת המשיח!
חוברת סוד החשמל המעודכנת ביורת של 273 עמודים!!!
בקובץ מובאים גם דבריהם של גדולי ישראל שאנו נמצאים בימים אלו בימים של גאולה בעיתה,שהוא הזמן האחרון שמשיח חייב כבר לבוא.

יראו עיננו וישמח לבנו בקרוב ברחמים אמן.
ערן בן עזרא

https://www.box.com/s/59034e0f888e05faa716

עכשיו גילה המדע שהעקרב הוא היחידי בעולם שלא מזדווג עם הנקבה כדי ללדת, אלא מוציא זרעו לחוץ על אבן והנקבה לוקחת אותו מעל האבן, ר' שמעון בן יוחאי כותב שהנשמה שבאה מגן עדן סיפרה לו שהחוטא בזרע לבטלה נופל בקליפה הרוחנית של העקרב. עכשיו מובן הקשר.וזה לשון הזוהר, אלא עקרב איהו עקר ב׳. עקרת ביתא "תקוני זוהר תיקון 21".

וכתב בפירוש "כסא מלך" אבל בגין עקרב לילית נוקבא קשה הרבה פוסק. כמ״ש הטעם דעקרת ביתא ופוסקת הזווג ור״ל אם המתפלל יש בידו עון פלילי המגביר כח עקרב הנז׳ נותן לו כח לפסוק תפלתו ופירש כי עקרב לילית כשבאה לינק מהיסוד הקדוש מיד וינס עולה למעלה פירוש הדברים, שהחוטא בזרע לבטלה נותן לעקרב הנקבה הרוחנית, כח לינוק מהיסוד הקדוש דהיינו מאבר הברית ואז תפילתו לא מתקבלת
מקור הרב יוסף שני שליט"א
ואנוכי ערן בן עזרא הקט מוסיף
במילים שלנו מי שחוטא בזרע לבטלה מוציא את זרעו כמו העקרב לחוץ אז הוא נותן למשחיתים שזה לילית אשתו של הס"מ שהוא השטן (שאסור להזכיר את שמם בקול רם כי אז קוראים להם והם מגיעים להזיק לאדם.)שיבואו ויקחו את הזרע הזה ויצרו משחיתים בדמות של האדם שהוציא זרעו לחוץ ואז אין תפילתו נשמעת בשל חטא זה שלא לדבר על חייו שהם בייאוש ודכאון שגורם לו הס"מ השטן כנקמה על שבגללו בת זוגו ילדה ילדים בדמותו?
ולכן מי שחכם שישמור על הברית ויתפלל על זה .רוב הצרות באות מאי שמירת הברית .
ובעלי מזל עקרב בידוע שזה התיקון שלהם שמירת הברית .

להלן מה שקראתם זה קטע קטן מהמהדורה הרביעית של ספר ההוכחות שיש בורא לעולם והתורה אמת של עו"ד ערן בן עזרא

להלן לינק להורדת ספר ההוכחות בחינם

להורדה בחינם של ספר ההוכחות http://www.box.com/s/14ecd2nde7kfna5a9nu7


וכך כתוב בויקיפידיה על מערכת הרבייה של העקרב  בויקיפידיה

רביית העקרב
כשמגיעה תקופת הרבייה (בישראל- מחודש מאי עד חודש ספטמבר) העקרב הזכר יוצא לציד לילי ונע לאט בצבתות פשוטות כדי לתפוס כל יצור שנע בקרבתו. בגלל מסלול ההליכה שלו, הכולל תנועה במעגלים סביב מקום מגוריו, אם ישנה נקבת עקרב בוגרת באזור הוא יתקל בה. בשלב ההזדהות העקרב הזכר יזדהה על ידי רעידות גוף קצובות. יש מינים שמשמיעים קולות משונים ויש שסובבים את הנקבה מספר רב של פעמים. הנקבה נענית לחיזוריו בכך שהיא אינה נעה. תנועה קלה תגרום לעקרב להפסיק את החיזור ולהתרחק ממנה. אחרי כן מגיע שלב בו העקרב נוגע ברגליה ובצבתותיה של הנקבה. הנקבה עדיין שומרת על חוסר תנועה. בשלב זה העקרבים יוצאים למעין טיול האורך בין כמה דקות למספר שעות. בשלב זה העקרבים מבצעים מין ריקוד. מטרת טקס הריקוד היא מציאת מקום מתאים לביצוע השלב הבא של תהליך הרבייה, שהוא העברת שק הזרע. אם הנקבה מאבדת עניין, הטקס נפסק.
לאחר הטיול, בני הזוג עוצרים על משטח אבן והזכר מנקה אותו. הזכר צועד מעט אחורה ומרים את צבתות הנקבה ושניהם מתרוממים קמעה. בשלב זה נפתחים מכסי המין ומפתח המין של הזכר נשלף נרתיק זרע דק וגלילי (מ"מ על 10 מ"מ). בסיס הנרתיק נדבק לאבן ומזדקף מהתיבשות מהירה. בשלב זה העקרב מדריך את הנקבה לכיון הנרתיק ומושך את הנקבה כדי שהנרתיק ינעץ לתוך פתח המין שלה. בשלב זה העקרב הזכר בורח מהמקום. לאחר כחודשיים מתרחשת ההשרצה לתוך מחילה קטנה והעקרבים הקטנים מטפסים על גב האם.

לקריאה נוספת פנחס אמִתי, זהירות עקרבים, סדרת חצב; חי וצומח בישראל, הוצאת מסדה, 1980. (98 עמודים)

נשאלתי :"שבוע מבורך , שאלה לי אליך..איזה הסבר יש לגבי בחור שגרוש מעל 4 שנים ואינו רוצה להתחתן או לחשוב על זה יש לו מין מחסום מסוים לא מובן.הוא טוען שהבחורה לא יוצאת לו מהראש למרות שהוא מאמין וחושב שזה לא מאהבה.הבחורה התחתנה 10 חודשים אחרי הגירושים איתו ולפני כמה חודשים נולד לה ילד מבעלה החדש.בנוסף הם נפגשו בצומת דרכים אחד מול השני.הנקודה הבחור מתוסכל מת להתחתן אבל מרגיש שיש עליו כישוף בבקשה תן לו עצה

תשובתי :"Eran Ben-ezra
אין עליו שום כישוף ושום כלום .הוא חייב לחזור בתשובה שלימה וזה התיקון שלו לסבול הצער של האהבה ההיא כי כנראה אחת האפשריות זה שהוא הלך איתה בהיותה נשואה או שבגד בא ונטש אותה לאחר כפי שהיא עשתה לו.וכל זה קרה ,בגלגול קודם ולכן יש לו רצון להיות איתה,כדי לעבור הצער שגרם לה או למי שהיה בן זוגה שגנב לו אותה ועכשיו בעלה קיבלה בחזרה ,והוא היה הבעל שנגנבה ממנו בגלגול הקודם . שיעשה תשובה חזקה והתורה תנקה אותו ותציל אותו. האופצייה השנייה כמו שהסברתי,היא שהוא בגד בה בגלגול הקודם או נטש אותה ועכשיו זה מה שקורה לו הכל כפי הגלגולים הקודמים של האדם בצדק מוחלט שנאמר מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם.(הכל ניחוש מושכל ולא מחייב אבל בטוח שזה בכיוון כי זה בטוח חשבונות של גלגולים קודמים שכך למדנו מהאר"י הקדוש והכל משפטי צדק ויושר מידה כנגד מידה)

אני מכיר סיפור זהה שקרה למישהו שהלך לרב יוסף שני וזה היה בגלל שהלך עם האשת איש ובא לתקן בצער של אהבה נכזבת לאותה מישהי.
אין מקרה הכל משמיים.בחשבון מדוייק ועליו לקבל ולהצדיק עליו את הדין. אסור לאדם להנשא למישהי שהתגרש ממנה שכבר נישאה לאחר ולכן עליו למחוק כל רגש אליה ולהתפלל על זה לרחמי שמיים שירחמו עליו ורצוי מאוד שיעשה תיקון למה שהוא פגע בה ושבר לה את הלב בגלגול הקודם כי זה מה שקורה כאן בדיוק לאור מה שאת מתארת.

אם יעשה תיקון באורח נס ימחקו לו כל רגשות אליה ויתנו לו משמיים זיווג הגון אשה יראת שמיים כפי דרגתו הרוחנית.ולכן שישאף לעלות ברמה הרוחנית וכך ייקבל זיווג הגון ברמה גבוהה.

כידוע שמזווגים לאדם בגלגולים אלו זיווג לפי התנהגות וכמעט אף אדם לא מקבל זיווג משורש נשמתו כדברי האר"י הקדוש בספרו שער הגלגולים (שכתב המהרח"ו תלמידו המובהק)

שידע שהוא חייב להתחתן וזה מצווה מהתורה וזה ממש חובה שלו לקיים את המצווה ,גם אם יש לו ילדים כבר.

אסור לו להיות לבד כי כך היצר הרע יכול לפתות אותו ולהפילו בקלות יותר לעומת עם יש לו פת בסלו(בת זוג).

אני בטוח שבשל מה שקרה לו הוא ירד מהתורה ומהמצוות ומאשים את השם ..וזה בול עצת וטריק היצר הרע.

דווקא זה מה שצריך לחזק אותו שהכל מוצדק ומשמיים בחשבונות שמיים מורכבים אבל צודקים והדין דין אמת שנאמר משפטי השם צדקו יחדיו ומפרשים המפרשים יחדיו ,זה שמצרפים את הגלגולים הקודמים של האדם.
ואז ברור איך הכל בצדק מושלם ומוחלט.

ואם הוא רוצה להנצל מהצרות ומהשבירת לב עליו לעשות תיקון ולשוב בתשובה שלימה לחלוטין.שיוריד בחינם את ספר בשדי תפוחים של הרב יוסף שני בלינק הבא ושם יעשה תיקון כללי כפי שמסביר הרב שני והשם ירחם.
וכמובן שיתחיל לעשות תיקונים אחרים לכל מה שפגם ויראה איך חייו ישתנו לטובה מצד לצד!!

שידבר איתי אשמח לייעץ לו ולכוון אותו
ערן בן עזרא
להלן הלינק להורדת ספר התיקונים שאני ממליץ לכולם להורידו בחינם ולעשות את התיקונים המומלצים.

http://www.shaaryosef.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2