יום חמישי, 5 במאי 2016

צפו:מגילת אסתר נבואה מדהימה שהתקימה אחרי מאות שנים-לאחר השואה דבר שמראה שצפתה אסתר את השואה ומעולליה ימח שמם הנאצים מזרע עמלק ראו בספר ההוכחות על כך בספר ההוכחות

יום רביעי, 4 במאי 2016

הסוד להגיע לגן עדן בעולם הזה והבא א' שיעור פצצתי חדש עוד ערן בן עזרא ב...

מה הכוונה איבד חלקו לעולם הבא? נשאלנו שאלה חשובה לאחר מכן התשובה בקצרה:

היי יש לי שאלה: רשום בזוהר הקדוש שאדם המחלל שבת או שופך זרע לבטלה או עושה חילול השם יהיה במדור השביעי של הגיהנום שממנו לא יוצאים לעולם חס ושלום.. וזה רשום גם באלו שאין להם חלק לעולם הבא....

ומצד שני, לא ידח ממנו נידח ו*****לא לנצח יריב ולא לעולם ייטור*****

אז מה באמת קורה? אפשרי שאדם יהיה בעונש נצחי? א.ב.ש"

תשובה בקצרה

שאלתך טובה מאוד ומורכבת תפני שאלתך לאתר הידברות כי זה ארוך ומורכב אבל אכן שאלה טובה שאלת ...בקצרה ביותר עולם הבא זה ספירה רוחנית גבוהה של יחוד ספירת חכמה עם ספירת אמא שהיא השכינה העליונה שהם נקראים עולם הבא... למי שאין חלק כי איבדו בעוונותיו שעשה במרד ובזדון הוא יעשה יחוד בעולם נמוך יותר של ספירת זעיר אנפין ומלכות(שכינה תחתונה) דהיינו עינוגיו יהיו נמוכים יותר מבחינה רוחנית .. וזה דברים רוחניים שאין לנו תפיסה בהם בעודינו בגוף... ומי שיאבד חלקו זה רק אם עשה במזיד במרד ופשע ולא בשגגה ומי שבשגגה או מבורות שנאמר לכל העם בשגגה ינוקה בגהינום כף הקלע גלגולים בחי צומח דומם מדבר שאלו אף קשים מהגהינום לנפש ובחיבוט הקבר הקשה מנשוא למי שלא התחיל תשובה...שכל אלו זה רחצה לנפש מחלאת עוונותיה שהדביקה על עצמה שחטאה בהיותה בגוף בעולם בחירי זה. לא בקלות מאבדים חלק לעולם הבא בכל מקרה ברור ופשוט הוא שעדיף לשוב בתשובה שלימה או להיות בכיוון לשם ולא לחטוא ושב ורפא לו וגם נחסכים יסורים קשים פה ושם וזה בשיא הקצרה ולא ידח ממנו נידח הכוונה שכל ניצוץ של יהודי ינוקה גם בעל כורחו והוא שיזכה לעשות יחוד בספירות העליונות כמוסבר לעיל או בנמוכה יותר אם איבד חלקו שנית הוא יצטרך צדיק שיעלה אותו לעולם של ספירת אמא אם איבד חלקו במועדים מסויימים כנזכר בזוהר ובספרי הקבלה הקדושים וירגיש כאורח בבית חברו וזה לא כמו שאתה בעל הבית שהרווחת ביושר כל שלך וזה צער נצחי לנשמה שיודעת שפיספסה עונג זה בשל שטות של רגע בעולם הזה

ודברי שלמה המלך החכם באדם ראויים כאן לציטוט :

" אֲשֶׁר חֹטֶא, עֹשֶׂה רָע מְאַת--וּמַאֲרִיךְ לוֹ: כִּי, גַּם-יוֹדֵעַ אָנִי, אֲשֶׁר יִהְיֶה-טּוֹב לְיִרְאֵי הָאֱלֹהִים, אֲשֶׁר יִירְאוּ מִלְּפָנָיו. יג וְטוֹב לֹא-יִהְיֶה לָרָשָׁע, וְלֹא-יַאֲרִיךְ יָמִים כַּצֵּל--אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ יָרֵא, מִלִּפְנֵי אֱלֹהִים."

ולמסקנה :

חכם עיניו בראשו ושואף ללמוד לירא את השם יתברך ושב בתשובה ונהנה משני העולמות וההיפך עם ההיפך אוהב אותכם

עבד לעבדי השם האמיתים הקטן באלפים

ערן בן עזרא

אמונה השיעור הכי מחזק ששמעתם בחיים! עוד ערן בן עזרא ק אתא 2013 חלק 1

    בס"ד - כמה כיף לקבל הודעות כאלו ...עוד יהודי חוזר בתשובה מספר ההוכחות בס"ד תמשיכו בהפצתו אתם מצילים חיים!!:
    "תודה רבה לך על כול הידע שאתה נותן לנו הציבור החוזר בתשובה..אני הגעתי חוזר בתשובה אחרי המון אותות וסימנים וחלומות ומקרים שקרו לי..ישבתי שבת אחת ..קראתי את הספר שלך "ההוכחות"..(אני ממש לא נוהג לקרוא ספרים)..וניכנסתי עמוק לתוך הספר..גרמת לי לחקור לבדוק ליראות דברים שאולי פעם היססתי לבדוק..אבל כיום אני דתי שומר מצוות..רק רציתי להגיד לך תודה..שהשם יברך אותך..ד.ש"

יראת העונש בעבודת ה' זה טוב או רע?
שיח שרפי קדש לרבי נתן מברסלב ס' יח:
"רמז לנו אדמו"ר ז"ל (רבי נחמן מברסלב) ואמר, שעיקר הוא יראת העונש, אע"פ שכתוב בספרים שצריכין דיקא יראת הרוממות וכו', אבל באמת, הלואי שנזכה להנצל ממה שצריכין להנצל ע"י יראת העונש.
וכן שמענו בשם כמה צדיקים גדולים, שאמרו שהעיקר הוא יראת העונש, ורמז לנו אז היטב היטב כמה וכמה צריכין להתירא ולפחד מיראת העונש וכו'" (שם אות צ"ט)
...
ובשיחות הר"ן ה': "עיקר העבודה בתחילה היא רק מחמת יראת העונש ובלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת ה'."

עו'ד ערן בן עזרא אמת וצדק כולל סיפור אישי כולל המון חידושים בעיר אזור חלק 2

ניר אבוגא'ן מספר כיצד חלוקה של 50 ספרים לזיכוי הרבים של ר' נחמן החזירו א...

סוד תכלית החיים א' השיעור הכי חשוב שתראו עוד ערן בן עזרא 2015 חדש בבת ים

עו'ד ערן בן עזרא אמת וצדק כולל סיפור אישי כולל המון חידושים בעיר אזור חל...

עו'ד ערן בן עזרא אמת וצדק כולל סיפור אישי כולל המון חידושים בעיר אזור חל...

עוד ערן בן עזרא תורה היא סם החיים חלק א בחולון ינואר 2015 שיעור חדש1

עוד ערן בן עזרא תורה היא סם החיים חלק א בחולון ינואר 2015 שיעור חדש

יום שלישי, 3 במאי 2016

האר"י הקדוש על ידי תלמידו המהרח"ו הקדוש: על חבוט הקבר ולמה אדם חוטא ויצר הרע לפעמים כבעל הבית על האדם מובילו לחטוא חובה לקרוא סודות עצומים: "הקדמה כג

והיא בענין עונש חבוט הקבר. כבר נודע מ"ש ז"ל בפרקי ר' אליעזר, במאמר פרקי חבוט הקבר, איך בא עליו המלאך על קברו, ושואל לו מה שמך, ומשיבו גלוי וידוע לפניו יתברך שאיני יודע שמי וכו'. ובלי ספק יש לתמוה, מה צורך לשאלה זו, וגם למה הוא שוכח שמו, ומה מעלה ומה מוריד ענין זה במציאות ענשו. האמנם דע, כי כל הנשמות כלם היו כלולים באדה"ר קודם שחטא, כמו שביארנו כמה פעמים, וכאשר חטא, נשרו איבריו ממנו, שהם אותם הנשמות שהיו כלולות בו, ונפלו לעמקי הקליפות ולא נשאר בו באדה"ר רק בחי' מאה אמה, כמבואר אצלינו במקומו, והנה לא כל הנשמות שוות, כי אין הפגמים שוים, כי האיברים אשר נמצאו יותר נאחזים באותו החטא שחטא אדם הראשון, הם נפלו לתוך הקליפה יותר בעומק מן המקום שנפלו שאר האיברים, שהיו יותר רחוקים מן הפגם ההוא, כי ודאי הוא שאין כל הנשמות שוות, כי יש נשמה שנתאוות וחשקה יותר בחטא ההוא מנשמה אחרת. ונמצא כי כפי ערך בחי' פגם הנשמה, כך בחי' מקום נפילתה בעמקי הקליפות. והענין הוא, כמה שתדע, כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים, וכמו שיש אדה"ר דקדושה, כן יש אדם בליעל בקליפות, ויש בו רמ"ח איברים ושס"ה גידין. וכפי האיברים שחטאו באדה"ר, כך כפי בחינתם ג"כ אותם האיברים כיוצא בהם, אשר באדם בליעל, לקחו אותם הנשמות שנעשו מאדה"ר, ונתלבשו בתוך הקליפות ההם, ונעשה להם לבושים מאותם הקליפות אשר כיוצא בהם ממדרגת מקומם, כי כל דרכיו יתברך משפט בקו היושר ולא בערבוביא, רק כל נשמה נפלה כפי מדרגתה באבר א' מן האדם הבליעל הדומה אליה. ונמצא כי כל אותם הנשמות שנשרו מאדם, שהיו מלובשים בגדי קדש קודם שחטאו, ועתה בנפלם בתוך הקליפות, התנצלו מעדיים ובגדי תפארתם ולבשו לבושי קדרות שהם הקליפה. ונמצא כפי זה, כי אין לך נשמה, שאין לך בחי' קליפה אחת, העשויה לה כעין מלבוש המיוחס לה, כפי בחינתה ומדרגת חטאה, בהיותה כלולה באדם הראשון כשחטא כנזכר, ואותה הקליפה מלבשת אותה, ומלפפתה כל ימי חייה מסביב לה, לפי שהנשמה היא קדושה ורוחנית, ומלתבשת בתוך הקליפה המזוהמת ההיא:
וז"ס פסוק כי אם עונותיכם היו מבדילים וכו', כי אותה הקליפה הנעשת מפני העון, מלבישתו ומבדלת בין הנשמה, אל ה' אלהים שממנה חוצבה, והאור הנמשך אליה מאתו יתברך אינו נמשך ומאיר בה מחמת קליפתה, אשר סובבת עליה, וענין זה נרמז במ"ש ז"ל מלמד שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא וכו'. וגם על האדם ועל זרעו הבאים אחריו עד ימות המשיח, אין אדם נצול ממנה, לפי שכלם היו אז כלולים באדה"ר כשחטא. וזהו הצד השוה, שבכל הנשמות אפילו באותם שמתו בעטיו של נחש, היה בהם הטלת זוהמא הנזכר:
האמנם לא כלם שוים, ויש הפרש ביניהם כנז"ל, כי כל נשמה נפגמה כפי מדרגה וקרובה אל החטא שחטא אדה"ר. ודע, כי כל החטאים והעונות שחוטא האדם בפני עצמו, זולת מה שחטא אדה"ר, ודאי הוא שהאדם ממשיך עליו קליפה וזוהמת הנחש, כפי ערך חטאו. האמנם הכל תלוי בתשובת האדם, כי ע"י התשובה יכול לדחות מעליו הזוהמה ההיא שנדבקה בו ע"י חטאתיו, אפילו אם הם חטאים גדולים. אבל הזוהמה והקליפה שנדבקה בכל הנשמות כאשר חטא אדה"ר, אינו תלוי בתשובה, ומוכרח הוא למות, ואח"כ יתוקן הפגם ההוא ע"י המיתה. ואע"פ שהקב"ה קבל גם תשובת אדה"ר, ונתכפר לו עונו, עכ"ז הזוהמה והקליפה שנדבק בו כשחטא, לא הוסר ונפרד ממנו אלא אחר המיתה. וטעם הדבר הוא, לפי שחטאו של אדם היה גדול עד מאד, מכמה סבות אין מקום לבאורם. וז"ס אותם שמתו בעטיו של נחש שהם בנימין וישי, וכלאב, ולוי, ויהושע בן נון, שלא חטא בעון העגל כנזכר בזהר פרשת תשא, שאע"פ שלא היה להם שום חטא כלל, עכ"ז אותה קליפה וזוהמה שנדבקה בהם בחטאו של אדה"ר, לא נפרדה מהם עד אחר המיתה. וז"ס אמרם ז"ל שמתו בעטיו של נחש, ר"ל, בשביל זוהמת הנחש, שהטיל באדם וחוה:
ואמנם צריך לבאר טעם למה המיתה מפרדת הקליפה מן האדם, ודע, כי הקדושה נקראת חיים, כמש"ה ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, וכתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום, לפי שהקב"ה נותן שפע ומזון לכל ברואיו. אבל הסטרא אחרא שמסלקים השפע והחיות מן הנבראים נקרא מות, כמש"ה ואת המות ואת הרע. והנה האיש החוטא, ממשיך עליו סטרא אחרא הנקרא מות, ולכן אין הקליפה ההיא נפרדת מן האדם אלא אחר מיתה, כי אז נקבר האדם ובשרו מתעכל בעפר, ונפרד ממנו הקליפה שנדבקה בו בזוהמת הנחש שהטיל בחוה ובאדם:
ובזה תבין ענין חבוט הקבר, וזה עניינו, והוא, כי אחר מיתת האדם ואחרי קבורתו בעפר הארץ, אז תכף ומיד, באים ד' מלאכים, ומשפילים קרקע הקבר, ומעמיקים אותו למטה, ונשאר חלל בקבר כשעור קומת האדם הנקבר שם, כנזכר במסכת פרק חבוט הקבר וע"ש. ואז מחזירים נפשו בגופו כמו בחייו, והטעם הוא, לפי שהקליפה היא דבוקה עדיין וקשורה עם הבפש ועם הגוף ואיננה נפרדת מהם, ולכן צריך שיחזור נפשו בגופו ביחד. ואז המלאכים הנזכרים אוחזים בו כל אחד מקצה, ומנערים אותו, וחובטים אותו במקלות של אש, כדרך שאוחזים בטלית בשתי קצוותיה, ומנערים אותה מן האבק הנדבק בה, עד שנפרדה מהם הקליפה ההיא לגמרי, ולכן נקרא חבוט הקבר, כאדם שחובט טליתו ומנערה. וע"כ צריך להעמיק הקבר, כדי שיהיה מקום לחלל לנערו ולחבטו. ואמנם לא כל האנשים שוים, כי הצדיקים אשר בחייהם נתרחקו מן היצה"ר, והיו מכניעים עצמם וחובטים עצמם ביסורין הבאים עליהם, וגם ע"י התורה והמצות שמתישים כחו של אדם, עד שנמצא כשהגיע זמנם ליפטר מן העולם, ולקבל חבוט הקבר, אין צריכים צער גדול, כי בחבטה כל שהיא מספיק להם להפרידה מהם. משא"כ ברשעים, שאדרבה ע"י תענוגיהם בעה"ז הם מקשרים ומחזקים יותר את הקליפה בגופם ובנפשם. ונמצא כי ז"ס למה אין אדם נצול מחבוט הקבר, כנזכר בפרק חבוט הקבר:
וכמו שביארנו לעיל, באותם שמתו בעטיו של נחש, שאין להם תקנה להפרידה, זולת ע"י המיתה והיבוט הקבר, זולתי אותם הנז' שם בפרק חבוט הקבר, ע"י איזו מצוה הסגולית לזה הדבר, אבל כל שאר בני אדם כלם, צריכים חבוט הקבר, אלא שיש הפרש בין חבוט רב למעט כנזכר, וכל א' וא' הוא סובל ענשו, כפי מדרגת קליפתו, וכפי עוצם דבקותה. ואמנם אפילו אותם הנצולים מחבוט הקבר כנזכר, הנה אותם המצות הסגוליות לזה כנזכר, הם המפרידות את הקליפות מהם בלי צער אחר מיתתם, אבל מוכרח הוא שימותו, כנז"ל בענין שמתו בעטיו של נחש:
ושמעתי ממורי ז"ל, כי כל הנקבר בע"ש אחר חמש שעות ביום, ושעה חמישית בכלל, אינו רואה חבוט הקבר, כי קדושת שבת מפריד ממנו הקליפה בלי צער חבוט הקבר. וז"ס יום הששי בהא יתירה, כי משעה חמישית של יום הששי ולמעלה, כבר קדושת שבת מאירה אז:
ובזה יתבאר ענין טעם, למה הרשעים שוכחים את שמם כנז"ל. הנה נתבאר למעלה, כי אין שום נשמה בעולם, שאין לה לבוש אחד של קליפה מזוהמת הנחש, ואותה הקליפה היא סוד היצה"ר, הנכנס באדם מיום שנולד, כי הנה ע"י חטאו של אדה"ר, נשתרש ונדבק עמו היצר הרע. והקליפה ההיא עם אותה הנשמה מעת שחטא אדה"ר ואילך, עד שכמעט נעשו שניהם הנשמה והקליפה, כעיסה אחת מעורבת מסלת וסובין, קשורים יחד בתכלית. ובזה תבין סוד, למה היצה"ר יש כ"כ כח בידו להטות לאדם להנהיגו בדרך רע, לפי שהוא בעה"ב גמור תוך גוף האדם כנזכר. והנה נתבאר כי אין כל הקליפות שוים, כי כל קליפה וקליפה הוא נצוץ נפש רעה מסטרא אחרא, מאבר פרטיי שברמ"ח איברי אדם הבליעל הטמא, ע"ד מה שנבאר בדרושים שקדמו, בענין נצוצות נשמות הקדושה שכל אחת ואחת היא מנצוץ אבר פרטיי שבאדם העליון הקדוש. וכמו שנשמות הקדושות כל אחת ואחת יש לה שם ידוע, כפי בחי' אבר שממנו חוצבה, וכמו שארז"ל על פסוק אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות, אלא שמות. כך כל נצוץ ונצוץ שבקליפה, יש לה שם ידוע בפני עצמו. ונמצא כי היצה"ר שבאיש הזה, אינו כעין היצה"ר של האיש האחר. ונמצא כי כאשר נולד האדם, וקוראים לו אביו ואמו שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי אם הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, כמש"ה אשר שם שמות בארץ, כפי מקום האבר שבאדם העליון, אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע, ולכן ארז"ל שמא גרים. גם זהו טעם אל ר' יהושע ~' קרחה ור"מ דהוו בדקי בשמא. והנה גם את זה לעומת זה עשה האלהים, וכמו שיש שם קבוע אל הנשמה הקדושה אשר באדם, והוא השם שקוראים לו אביו ואמו בעת שנמול כנודע, כך יש שם קבוע בקליפה, שהוא היצה"ר הנכנס באדם מיום שנולד, ונמצא שכל אדם יש לו שני שמות, אחד מצד הקדושה, ואחד מצד הקליפה. והנה אם האדם בהיותו בחיים חיותו בעה"ז, היה יכול להשיג ולדעת מה שם הקליפה ההיא אשר בו, היה יכול לחקור מהיכן נחצבה, ובאיזה בחינה היא באדם הבליעל ועי"כ היה יודע מקום הפגם, ומציאותו תקון הצריך לו, והיה יכול לתקן הפגם ההוא בנקל, ועי"כ היתה הקליפה ההיא נפרדת ממנו בנקל בחייו, ולא היה צריך להפרידה ממנו ע"י חבוט הקבר כלל. ולכן כשנפטר האדם הצדיק, אינם שואלים ממנו מה שמו מסטרא אחרא, כי כיון שבחייהם טרחו וסבלו היסורין להפריד מעליהם הקליפה ההיא כנ"ל, ובקלות גדול נגמרת להפרד ע"י חבוט הקבר. אבל הרשע, שאדרבא גרם לקשרה בחוזק גדול בו, צריכים מכות ועונשים גדולים להפרידה ממנו בחבוט הקבר. ואלו היה יודע בחייו שמו דמסטרא אחרא, היה מתקן הדבר בחייו בקלות גדול, ולכן מכים אותם הכאות נמרצות, על שאינם יודעים אותו השם כנזכר, ולא חקרו לדעת אותו בחייהם, כיון שלא רצו לטרוח במעשיהם, כדרך שטרחו הצדיקים" עד כאן דבריו

ישמע חכם ויוסף לקח ויחזור בתשובה כל עוד נפשו בו ..ואל יאמר מחר פן יהיה מאוחר שכן מי מבטיחו שיחיה מחר?!!..ולכן החכם שב בתשובה עוד היום שמה מחר לא יהיה לשנות את מעשיו הרעים..וברגע של תשובה מעומקה דליבה ושינוי מעשיו אדם זה נחשב ליותר מצדיק...


המלצות לספר ההוכחות מעט מתוך אלפים שקיבלנו:

9/22/14, 5:30 AM
"ערן שלום , חייבת לשתף אותך , שלפני כחודש הייתי אצל הרבנית קוק בטבריה ( מידי חודש אני נוהגת לנסוע אליה ) , וישבנו שם קבוצה של נשים , והרבנית פתחה וקראה לכולנו באחד מספריך , תוך שהיא מרותקת ונדהמת מהספר ! אשריך !! צ.ס"
eran ben ezra
9/23/14, 12:47 PM
"ערן יקר. חשוב שתדע שלספרך החשוב, יש חלק מאד נכבד , מהפיכתה של השנה האחרונה, לשנה מאד משמעותית בחיי, שבה התקרבתי לאמת ולמימוש מסע חיי.
רואה צורך מיוחד לברך אותך בכל הברכות שבעולם לקראת השנה החדשה, ולקוות שתמשיך את מפעל חייך הנשגב, לזכות את הרבים ולהחזיר את בניו האובדים של אבינו , לכור מחצבתם.
אתה משמש עבורי מודל לחיקוי והערצה, ומקווה לאמץ את דרכך האמיצה והבלתי מתפשרת ולהתגייס לצבא השם, ככל שאדרש.
רק לידיעתך, היום הייתי אצל פינחס,וחיסלתי את המאות האחרונים של ספר ההוכחות, עם סיכום של כ-12,000 ספרים שחולקו על ידי בחודשים האחרונים.
מחכה לסבב הבא, ועד אז, חזק ואמץ והמשך במלאכת הקודש המופלאה שלך. ברגשיי כבוד, א."
eran ben ezra
9/29/14, 3:33 PM
״היי ערב טוב ומבורך. בשבת היתה לי האפשרות לקרוא את רוב הספר שלך . היו מספר סיפורים שנגעו לי ללב בצורה בלתי רגילה , איסוף החומר, הכנסת הנימה האישית לסיפורים מסויימים הראו את ההבדל , הצגת הדברים בצורה עניינית מאוד . אשרייך תמשיך לזכות את עם ישראל. שנה טובה ומתוקה.״
eran ben ezra
10/7/14, 7:53 AM
אשר פריינטה
יש לציין שבזכות הספר שלך ששלחת לי אני מתחזק כבר יותר משנה וחצי
eran ben ezra
11/16/14, 9:46 PM
Iris Lev
21 אוקטובר 20:31
ערן היקר ,קניתי את ספרך המרתק ומאוד אהבתי לקרוא אותו, אני רואה אותך ביוטיוב אני ממש מכורה להרצאות שלך...אם תהיה בקרית שמואל ליד קרית ים או בקרית ים אני אבוא בשמחה להרצאה שלך, תמשיך בעבודת הקודש שלך והמון בהצלחה , אני חוזרת בתשובה בזכותך ובזכות הרב יוסף מזרחי שגם את ההרצאות שלי אני אוהבת מאוד.
eran ben ezra
11/16/14, 10:08 PM
Sarita Zada
15 מאי 15:13
שתדע לך אני עוקבת אחרי כל הפירסומים שלך , היום מחקתי את כל התמונות שלי מהפייסבוק הצנועות והלא, שלחתי הודעות לכל מי שתייג אותי שימחקחו גם תודה לך
eran ben ezra
11/16/14, 10:09 PM
אורלי דמרי
23 פברואר 23:00
ערן,
ראיתי אתמול ביוטיוב איזו הרצאה שלך ומש התחזקתי. יש"כ!
eran ben ezra
11/16/14, 10:12 PM
Galit Simchi
22 אוקטובר 14:50
שלום לך ערן רציתי להגיד לך משפט מאוד מאוד פשוט שאם אני חוזרת בתשובה זה רק בגללך.
עד לפני 7 חודשיים הייתי לי עבודה מסודרת זוגיות טובה הייתי עושה הרבה מעשים טובים של תרומה ועזרה לנזקקים האמנתי מספיק להיות אדם טוב ולהאמין באבא שבשמיים לא לעבוד בשבת וזהו זה בסדר
בחודש מרץ דוד שלי נפטר מלחצים נפשיים הוא היה נכה צהל את חיו הוא הקדיש לאמו שחצי מגופה השתתק מאירוע מוחי שחוותה לפני שנתיים כל התקופה הוא טיפל מהחלפת החיתולים ועד התרופות כל המצב והמתח הוביל אותו למותו אחרי שהוא ניפטר נסעתי עם בן זוגי לבית הכנסת כדי להביא סידורים לקדיש פעם ראשונה מזה 10 שנים נכנסתי לבית הכסנת ישבתי על הספסל ופשוט התחלתי לבכות הרגשתי את החמימות את הקדושה פעם ראשונה מזה תקופה ארוכה התרגשתי כל כך חשוב לי לציין שלא משנה שהייתי ל0עבודה מסןדרת ופרנסה טובה בתוך תוכי הרגשתי מתה עזבתי את עבודתי הקדשתי את עצמי לטיפול סבתי התעניינתי מאוד בכל הנושא של החיים אחרי המוות רציתי להבין מה קורה עם נשמתו של דודי עליו השלום התחלתי ליראות סרטונים של סעדה הרב יצחק פנגר והרב זמיר כהן ראיתי כדי להבין אבל את הסרטונים שלך ערן ממש גרם לי להתקרב ולבצע שינויים של ממש הזמתי 35 ספרים שלך ספר ההוכחות התחלתי לחלק כדי לזכות את הרבים כדי לחזק את האמונה ולהעשיר את הנפש רציתי להגיד לך שהיום הסיבה העיקרית שלי להיכנס לפייסבוק זה בגלל הכתבות שלך שזה מעשיר אותי רבות ואני גם מפרסמת הרבה למען זיכוי הרבים ראיתי המון סרטונים בyoutube של הרבה רבנים אבל אתה הכי מצמרר יש לך את הכוח והרצון שאתה מעביר את האמת שקשה להסביר
עוד דבר שרציתי לספר לך
בנוסף שחלמתי לפני ןאחרי הרבה חלומות מוזרים ומחזקים ואחד מהם אני רוצה לספר לך לפני כל המצב הזה בערך לפני שנה חלמתי שאני עומדת מול השם והוא כמו אש להבה ענקית כמו שמתואר בהתגלות השם למשה בשנא הבוער אש ענקית צבעים כחול לבן צהוב ואני עוצמת את העיניים בחוזקה וצועקת תלך בבקשה לא הייתי מסוגלת להביט בהשם מגודל הקדושה והפחד והןא אמר לי משפט מאוד מאוד פשוט בואי איתי התעלמתי מזה אבל מעולם לא שכחתי את החלום סיפרתי לקרובים והם כמובן לא האמינו חשבו שהשתגעתי אני מספרת לך את זה כי ראיתי את הסיפור האישי שלך וגם בספר ההוכחות את התמונה של המלאך וזה הזכיר לי את החלום
בכל מקרה רציתי להגיד לך תודה ענקית על הספר על העמוד שלך ועל הכנות והרצון הכנה שלך לחזק את הכלל
eran ben ezra
11/19/14, 2:35 PM
שלום!
שמי ר. אני ישראלית שנמצאת בגולה כבר כמעט 9 שנים.

קראתי את הספר ההוכחות  ואני רואה הרצאות שלך ביוטיוב
מצאתי שכל עמוד שלך עמוק אבל מדבר בדיוק לעם בדורינו! ומחזק מאד!
מחזק יותר מכל ההרצאות ששמעתי קודם לכן ולמה? כי היהודים של היום הם משכילים ולא מאמינים רק למה שרואים ובספר ההוכחות יש הוכחות חותכות שהכל אמת ומשאיר אותך מחויב לחזור בתשובה ולשמור תורה ומצוות!!
מכיוון שספר ההוכחות הוא מיוחד ומוצלח ומתאים מאד לאירופאים המשכילים והנאורים
חשבתי שאולי כדאי לתרגם אותו לצרפתית.
ומתנדב לתרגם אותו הוא אבא של בעלי הרב ש. (שבצעירותו עשה לימודי משפטים לנוטריון) שהוא מתלמידיו של הרב חנקין תלמידו של החפץ חיים.הרב ש. מחבר ספרים וחוברות (50-70 עמודים)
בעל כולל וחברה להפצת התורה ..."עכ"ד
eran ben ezra
12/18/14, 10:41 AM
שלום ערן רציתי להגיד לך שבעקבות הספר שלך ספר ההוכחות אני בעל תשובה מנסה להתקרב כל הזמן לאבא שבשמיים וגם ההרצאות ביוטיוב. רק יש לי שאלה הרבה פעמים אתה אומר בהרצאות בשביל שהתשובה תתקבל צריך גם להחזיר את הגזל אני שהייתי ילד בעוונותי הרבים יצא לי לגזול, אבל אני מתבייש לבוא לחנות ולהגיד שלקחתי ואני בא להחזיר רציתי לשאול אם אני יכול, נגיד להביא שטר של מאתיים ש"ח לקנות משהוא בשקל ואז להגיד אני שנייה בא ולא לחזור לא לקחת הכסף או העודף האם זה גם נחשב שהחזרתי את הגזל? אשמח אם תעזור ותענה לי...
eran ben ezra
12/25/14, 6:52 AM
:yarin12901

"רק שתדע ערן אחד מהדברים שהכי חזקו אותי זה ספר ההוכחות שלך והסרטונים אין עלייך אתה כותב ומציג לעניין במיוחד בסרטון אובמה גוג אני הייתי בשוק והיצר הרע לא הצליח לגרום לי לצאת
בזכותך הבנתי שהתורה אמת ושיש בורא לעולם ואני לאט לאט מתחזק ברוך השם ואמן שהשם יתן לי כוח לחזור בתשובה שלמה ולא להיות כופר ולרדוף כל החיים אחר התאוות אחרי השקרים.
תדע לך שכל שבת בקביעות הייתי קורא תספר שלך מהערב עד הבוקר.
רק שתדע שאני ילד בן 16 שכבר לא יכול להמשיך במועדנים באלכוהול ובכל החרטא הזה.
תודה רבה לך על הכל ואמן שתצליח בכל מה שתרצה ושתמשיך להתחזק ותהיה רב גדול בארץ ישראל ושהשם יגאול אותנו במהרה בימינו!!. " עכ"ד
eran ben ezra
12/28/14, 1:56 AM
עוד תגובה של מגיב ביוטיוב:
"gil mamik1 month ago

הספר המדהים הזה(ספר ההוכחות) חיזק אותי יותר מתמיד !! ובגללו חזרתי בתשובה , ספר שכולו אמת !! מעניין מאוד ... תבורך על הזיכוי הרבים "
eran ben ezra
1/15/15, 3:48 PM
שלום ערן
שמי תומר אגם ובפשטות אומר לך מה שאומרים לך רבים. חזרתי בתשובה שלמה בזכותך ובעזרתך. אני תלמיד בישיבה של הרב זמיר. נעים לי מתענוגי התורה הקדושה שלנו. אשמח ואף יותר מיזה להפגש איתך. בבקשה תאפשר את זה. זה ישמח אותי מאוד!  תבורכו!
eran ben ezra
1/16/15, 3:23 AM
תשובה שקיבלנו היום מהרב הגאון יקותיאל פיש שליט"א מזכה הרבים הגדול, המוציא לאור של החוברת היקרה והחשובה שאנו ממליצים עליה בחום רב שנקראית סוד החשמל בעקבות המכתב ששלחנו לרב אמש עם הספר החדש ההוכחות -2 שישלח לחבריו באימייל:

"בס''ד
ננסה לצרף את הקישורים ודפי השער לעלון סוד החשמל ביום ד' הבא
אנחנו מוגבלים בכמות המיילים שאנו יכולים להעביר על כן לא נוכל כרגע לשלוח מייל מיוחד עבור זה
אפילו שאתם בהחלט ראויים לכך
תודה שזיכיתם אותי בספרכם הנפלא עברתי עליו כבר מזמן
אנסה להוריד את כרך 2 שעדין לא ראיתי
בברכת המשך בריאות והצלחה בכל מעשי ידיכם
יקותיאל פיש"
eran ben ezra
1/19/15, 5:31 AM
ע.כ
"ראשית תודה לאל,וגם לך - על שזכיתי לשוב בתשובה בזכות "ספר ההוכחות" המבורך,ובלי נדר,אי"ה אפיץ אותו לזיכוי הרבים ככל יכולתי,אני אסיר תודההההה   "
eran ben ezra
1/21/15, 7:29 AM
"היי ערן רק שתדע שקראתי את הספר ואני קוראת אותו כול שבת והוא מדהים מדהים!!!
אין אין דברים כמו הספר הזה. יש לי שאלה הרי יש גלגול נשמות אז איזה נשמות נשארות בגן עדן??"
תשובה:
"חלק מהנשמה שב וחלק שתוקן מאותו נשמה מחולק החוצה והוא בגן עדן והחלק הפגום שלא תוקן חוזר בגלגול.ולעיתים כל הנשמה שבה בגלגול אם לא תונו חלקים ממנה.ויש בזה הרבה מה להרחיב ואפשר לקרוא באריכות על כך בספר שער הגלגולים לרבינו המרח"ו שיקבל מרבו האר"י הקדוש
eran ben ezra
1/22/15, 2:00 PM
״לק״י
שלום לך ערן
רציתי להגיד לך דבר ראשון תודה! יופי של ספר! מאוד מחזק (גם כאדם מאמין) פשוט מים לנשמה!
אז תודה ותמשיך בדרכך ורק תעלה מעלה מעלה!
שה׳ ישמור אותך!
אגב התחלתי גם להפיץ אותו (בהיקפים נמוכים בנתיים) smile emoticon
בכל אופן ברוך ה׳ יוצא לי לשמוע שיעורים ועלה לי רעיון על דרך להפיץ לאנשים שבדרכים (חיילים ואנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית ושיש להם נסיע ארוכה) שיעורים והרצאות (כאלה שאין להם רכב/רדיו mp3)
כיום לרוב עם ישראל (לצערנו,בגלל הנזק שזה עושה) יש פאלפון מתקדם....אבל הם בדיוק היהודים שאני הכי רוצה לחשוף לשיעורים והרצאות ובמקרה שלנו גם לספר שלך
- אז הכנתי ״כרטיס לכיס/לדרך״ שבו יש קישור שאפשר לפאלפון של כל אדם לקרוא! ( כיום בדרך כלל יש לכל אדם אפליקציה שקוראת את הברקוד ) ככה שהכרטיס הזה הוא בעצם המפתח! במקרה שלנו גם מפתח לספר שלך!
וזה קטן קומפקטי ונכנס לכל ארנק וכיס
ומתי שיש לאדם זמן ברכבת /באוטובוס בדרך לבסיס או סתם זמן פנוי הוא יכול לקרוא את הספר, הוא רק צריך את הפלאפון שלו והכרטיס smile emoticon
כמובן שהוא יכול למצוא את זה לבד אבל הכרטיס זה סוג של תזכורת
ב300 שקל הדפסתי 5000 קישורים לספר
בכל אופן הייתי שמח להביא לך חלק מהכרטיסים לחלוקה...ואם ותרצה כמובן?
ברק
״
eran ben ezra
1/25/15, 10:03 AM
אביבה:
"שלום ערן
ברוך השם אני חוזרת בתשובה כבר כמה שנים קראתי את הספר שלך והוא חיזק אותי מאוד."
eran ben ezra
1/28/15, 9:57 AM
Oriana Zriker
אשריכם תודה ודרך אגב אני בלעתי את הספר ולדעתי כל יהודי חייב לקרוא את הספר הזה . אשרינו עם ישראל שיהיו בשורות טובות
eran ben ezra
2/1/15, 6:54 PM
Nava Raccah :"קראתי את הספר(ההוכחות) מאוד מעניין ומחזק מומלץ לרכוש אותו"
eran ben ezra
2/1/15, 6:55 PM
"היי שבוע טוב ומבורך ..מה שלומך? רציתי לשתף אותך שהספר שלך הגיע לידיי ו..אין לי מילים..אמנם לא סיימתי אותו עדיין אבל ממה שהספקתי לקרוא אז וואו פשוט מדהים! ש.ז"

להלן עוד מכתב מ26-1-2015:
"ערן שלום רב. ראשית אני קורא בספר שלך וצופה בהרצאות המדהימות שלך ושל הרב יוסף שני... ואני ממש נהנה ומתענג עליהם ומתחזק מהם יישר כוח צדיק!!!"

להלן עוד מכתב מ26-1-2015 מי.
"ברכות על הספר החדש! :) אפשר כבר לרכוש אותו?
קראתי רק קצת, אבל זה נראה איכותי ביותר ברוך ה’, גם הקטעים על הפיזיקה מבורכים!
אני רוצה להעתיק חלק מהדברים לאתר שלי, יש מצב שתשלח לי קובץ טקסט של הספר בבקשה?

תודה רבה ערן
י."

ולהלן עוד מכתב :" מ26-1-2015
אני שומע הרבה על הספר שלך ורואה הרצאות שלך ביטיוב ונהנה ומתחזק
eran ben ezra
2/4/15, 12:40 PM
"ערן ראיתי עכשיו הרצאה שלך לפני שנתיים ומה שאמרתה באמת קרה, דיברתה על זה שהמשיח לא יגיע אם המלכות תיהיה למינות והסברתה שאו שלא יהיו חרדים בממשלה או שיהיו קצת וזה בידיוק מה שקרה ש''ס לא נכנסו לממשלה
https://www.youtube.com/watch?v=3hR7pUFQCyE
דקה 36 בערך, אמרתה גם שהוא יקים ממשלה עם השמלאנים שונאי ישראל והינה הוא הקים ממשלה עם יאיר לפיד, אחרי זה אתה אומר תוצאות הבחירות כתובות בזוהר
הכול אמת
תודה רבה לך שבזכות ההרצאות שלך אני גם לומד תורה וגם זכיתי להתחיל לשמור שבת

 אני עוקב אחרי כל הפירסומים שלך ערן ושל עוד כמה צדיקים שכיף לי לשמוע וככה להתאמן כמו שלמדתי מההרצאות שלך כדי לחזק את האמונה אפילו הצלחתי לגרום לחבר ליראות איתי את ההרצאות שלך, אנחנו יושבים ורואים בייחד הרצאות אז תמשיך לעלות בעזרת השם ככה ותעזור לנו להתחזק"
eran ben ezra
2/5/15, 2:34 PM
"היי ערן, אני כבר תקופה מתהפכת עם עצמי אם לכתוב לך או לא ואם לא את מי לשאול! אז זהו שאין לי את מי! לאחר שהזמנתי וקראתי את הספר שלך וקוראת את הפרסומים בפייסבוק בוערת בי התשובה . אך כל כולי בעולם חילוני. התגרשתי מאדם שסולד לגמרי ממצוות, יש לי ששה ילדים שברור לי שהולכים לשלם את המחיר החילוני עקב אביהם. בתור אמא שרוצה להציל את הילדים שלה איתה ביחד לתשובה .מרגישה אשמה שגזרתי עליהם גורל חילוני שמרגיש לי שלא אוכל למנוע עכשיו וזה מונע ממני להתחיל איפשהו . יש לך מושג איך מתקדמים מכאן?? מרגישה אבודה!!! מתנצלת אם אתה לא הכתובת פשוט שופכת את הלב "
eran ben ezra
2/5/15, 2:35 PM
Cohava Hemed בס"ד, עו"ד ערן בן עזרא חזק וברוך אשריך צדיק יישר כח ענק!!! על ההשקעה ובעזרת השם כל עם ישראל יראה את האור ויתחזק! לי יש את הספר ההוכחות שכתוב עליו מהדורה שלישית מורחבת 776 עמודים אני מוקסמת מדהים בהשקעתו, למדתי המון פשוט מדהים, ספר ההוכחות חיזק אותי המון! רואים שמאוד אכפת לכותב עו"ד ערן בן עזרא מעם ישראל זה מחמם את הלב ... זה כל כך כיף לראות שלמשהו אכפת .... והוא אינו יושב בחיבוק ידיים כדי לראות את עם ישראל חוזר בתשובה! ברצוני להלל ולשבח את עבודתך הברוכה מי ייתן וה' יחזק את ידך במלאכת זיכוי הרבים המופלאה הזו, רציתי לחזק את ידיך חזק ואמץ המשך כך לזכות את הרבים אשריך וטוב לך, יהי רצון שתמשיך לזכות אותנו בידיעותך ובעבודתך המסורה למען עמ"י המשך כך וש-ה' יברך אותך!.. ב"ה תזכה למצוות ולבריאות ופרנסה טובה וכל הברכות כולם! תודה רבה על היוזמה הברוכה וקיבוץ החומר מחייה את הנפש. בעזרת ה' שרבונו של עולם ישלם לך שכרך. אנה המשך בעבודת קודש זו, אינך יודע מה רבה הטובה שהנך מפיץ את אור התורה הקדושה יהיה רצון שהשם יעזור לך להמשיך ולזכות את הרבים ותזכה להמון ישועות ולקיום מצוות באהבה ושמחה. יישר כח ושוב תודה רבה! ומי ייתן ונזכה כולנו במהרה לקדם פני משיח צדקנו, חיזקו ואימצו השם יהיה איתכם בדרכם וגם עם תצליחו להציל נפש אחת כאילו היצלתם עולם בהצלחה!.. אשרינו!!! חזק חזק וניתחזק!
eran ben ezra
2/5/15, 2:35 PM
שימי חכם זהו סוף סוף עשיתי הזמנה ב"ה בפעם ה-4 או ה- 5
שה' יברך אותך ערן היקר ואת הצדיקים שעוזרים לך
ראובן פנחס הי'ו , רבי אשר אדרי הי'ו
שעושים מצווה ענקית בכך שמוסרים נפש בזיכוי הרבים
ואני גאה לקחת חלק קטן בזיכוי הרבים הזה כדי להתחזק
ולהציל את האחים שלי אז גם אתם אל תחכו ואל תתחשבנו על הכסף
ה' יראה את הכוונות שלכם והרצון ויפתח לכם שפע .
ה' רחום וחנון ועושה איתנו חסדים כדי שנברח בדרך הרחמים
כמה רחמים יש באבא שלנו שדואג שיהיו לנו סיבות לעשות חסדים כאלה
ערן אתה לא יודע כמה אני מודה לה' שהוא שלח אותך
שעשית ימים כלילות ושעות על שעות רק כדי לחקור ולהביא לנו
את ההוכחות בצורה הכי טובה והכי חדה וברורה שאדם יכול לבקש
eran ben ezra
2/8/15, 10:35 PM
א.ב.ח:
"שבוע טוב. הרגשתי צורך לשתף אותך במשהו שקשור בספר שהוצאת
רציתי להודות לך על שכתבת ספר שפשוט פקח לי את העיניים.

את הספר קיבלתי ממש ב"מקרה" מחבר בעבודה ששאלתי אותו שאלה מסויימת בעניין כבוד האישה והוא הושיט לידי את ספר ההוכחות. במשך מספר ימים הספר עמד על שולחני מבלי שאקרא בו. וביום כיפור החלטתי להתחיל לקרוא. אני לא דתייה. אני יהודיה מאמינה שומרת כשרות אך מחללת שבת. מהרגע בו קראתי את הספר, פשוט הצלחתי לשמוע את ה'אסימון נופל' לי בראש...

הסיבה שאני כותבת לך היא לשתף אותך שהשבת הזו, ה' סייע לי והצלחתי לשמור את השבת. שיהיה שבוע מבורך.."
eran ben ezra
2/19/15, 10:37 AM
מכתב שקיבלנו מהיום מ-ח.ס:"ראיתי את ספר ההוכחות כבר לפני מספר חודשים בכמה מקומות ואפילו לא פתחתי אותו. חשבתי שבתור בעלת תשובה כבר אני לא זקוקה להוכחות ע"מ להאמין. הפעם חברה ביקשה שאקרא חלק מסויים, אז קראתי וממנו כבר המשכתי לכל הספר. רוצה להודות לך על החיזוק העצום שקיבלתי ועדיין מקבלת מהספר ומההרצאות ששמעתי בעקבותיו. תודה רבה על זיכוי הרבים ועל החלק בהתחזקות האישית שלי."
eran ben ezra
2/19/15, 10:37 AM
"שלום, במקרה נתקלתי בספר ההוכחות שהיה לי בבית.. ובכריכה הופיעה תמונתך... ספר ההוכחות... ממש שווה לקרוא אותו... רק חשבתי לומר זאת...
שיהיה לך המון הצלחה..."
eran ben ezra
3/7/15, 2:16 PM
" ערן יקר, שבוע טוב ומבורך
אין דרך טובה יותר לפתוח את השבוע החדש, מלספר לך, שספרך החדש, כבר קוצר פירות.
בסבב האחרון של ספריי ההוכחות שרכשתי מהרב פינחס, לזיכוי הרבים, חילקתי כמה עשרות ספרים שלך ,להפרשת חלה שהתייקמה בפ״ת.
לפניי מספר דקות בישרה לי האשה שערכה את הערב, כי בעקבות קריאת ספרך, החליטה אחותה שהיא לוקחת על עצמה לעבור ללבישת חצאית מעתה ואילך !!!
כמה משמח לראות, איך סיפרך מצליח לגעת בנשמה של כולנו, ולעורר את הניצוץ היהודי ולגרום לנו להתחבר אליו מחדש.
אשמח להמשיך לבשר לך ולשמח אותך בתוצאות של פועלך המבורך עם ספר ההוכחות.
בהערכה רבה איריס נעים"
eran ben ezra
3/7/15, 2:36 PM
:"M. F.
7 מרץ 23:12
תבורך מפי עליון.. לקחתי צניעות על עצמי בזכות הספרים קראתי את שניהם בזמן ששמרתי שבת כהלכתה. תודה פקחת את עיניי"


eran ben ezra
5/8/14, 6:31 AM
Daniel Avital :"ספר גדול(ספר ההוכחות) שגם אותי החזיר בתשובה ברוך השם!"
eran ben ezra
5/10/14, 6:06 PM
מאיר ממן:" ספר מאוד מומלץ מחזק מרענן ומדהים אשרינו שזכינו לעו"ד כזה שמציף את העולם בקדושה .והלוואי על כל יהודי לזכות לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו . אשרייך עו"ד ערן בן עזרא שתזכה לכל הישועות אמן ויהי רצון!"
eran ben ezra
5/10/14, 6:07 PM
"יעקב אבידן אבודרהם

אשריך ערן בן עזרא הי״ו ידידי ורעי , ביחד ובעזרת מלכא דעלמא נקרב עוד יהודים שנשבו בבית רבן להתקרב לבורא עולם . לכול יהודי יש את הזכות להכיר ולבחור בתורתינו הקדושה , ״כי עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר״ ללא כחל וסרק , מתוך אמונה ואהבה לשי״ת . תודה לך על התמיכה והכרת הטוב , אשריך !!!" עכ"ד

ולהלן עוד הודעה שכתב הצדיק יעקב


יעקב אבידן אבודרהם‏ הוסיף/ה ‏4‏ תמונות חדשות — עם ‏‎Eran Ben-ezra‎‏.
4 דקות · H̱olon · 
"שבוע טוב ומבורך חברים !!!
מי שעדיין לא קרא את ספר ההוכחות שחיבר ידידי ורעי עו״ד ערן בן עזרא הי״ו ללא שום מטרות רווח גשמיים רק לשם שמיים !!! הוא פשוט מפסיד את העולם שלו בעולם הזה , ואת העולם הבא שלו ח״ו , ״טעמו וראו ושפטו בעצמיכם ״ אל תתנו ליצר הרע לכבוש את דעתכם , ולתת לכם עצה להישאר בתפיסתכם הישנה מתוך הרגל של חוסר דעת״ מי שמעונין בספר מוזמן ליצור עימי קשר ולקבל אותו חינם אין כסף !!! מתוך מטרה לזכות את הרבים לשם שמיים !!! שבוע מבורך מלא במצוות . כל מי שרוצה להשתתף במצווה ניתן לרכוש כמות בעלות של 5 ש״ח בלבד , לזיכוי הרבים ולעילוי נשמת יקירכם ספר חובה. בכל מדף / ספרייה לכל בר דעת בישראל ."
eran ben ezra
5/11/14, 11:04 AM
אני חייבת לספר לך אבל משהוא. אתמול התחלתי לקרוא הגעתי עד עמוד 37 והספקתי לקרוא משהוא לגבי כספים ומחצית השקל.....היום הייתי בקניון ופגשתי מישהיא שלא ראיתי מזמן שסיפרה לי שהיא מתגרשת ואין לה הרבה כסף שאלי אותה מה היא מכינה לארוחת צהריים לילדים והיא אמרה כרגיל מרק מלפני כמה ימים. גם בגלל שכאב לי לשמוע את זה וגם אולי בהשפעת הספר ישר הוצאתי מאה שקל ונתתי לה. אז כבר המעט שקראתי עשה טוב. תודה רבה."

תגובתי:
בס"ד אשרייך משמח אותי לשמוע זאת כי מי שמרחם על אחרים מרחמים עליו שלחו לך נסיון לנסות אותך כדי שירחמו עלייך ותזכי לסיים הספר כי צריך זכות לדעת את האמת כי יש מקטרגים בשמיים לכן נשלח לך נסיון שעמדת בו בצורה מאוד יפה אשרייך חיממת לי את הלב..תמשיכי לקרוא את הספר את ממש תאהבי "
eran ben ezra
5/11/14, 11:05 AM
"שלום ערן, לפני חודשיים כתבתי לך שמסרתי ספרים לרב של הכולל. הרגע הרב היה אצלנו בבית ופשוט הימם וריגש אותנו לגבי מה שקרה עם הספרים האלו.קיבוצניקים חילוניים חזרו בתשובה לאחר שקראו את הספר ואמרו לרב שאין להם שאלות וספקות יותר אחרי מה שהם קראו וראו בספר. ועוד מלא התחזקו ומתחזקים. אין לתאר את המהפכה שהספר עושה. אשרייך שזיכית אותי להעיר את אחינו ושוב תודה תודה תודה!!! א.ב.ש "
eran ben ezra
5/11/14, 3:02 PM
"ערן יקר. לעדכון החודשי בנושא רכישת ספרייך:
ביום ג הקרוב אם ירצה השם אני עומדת להגיע ל3700 ספרים של ספר ההוכחות שרכשתי לבד ומחלקת גם באופן אישי וגם במסגרת שעורי תורה הפרשות חלה ,אזכרות וכנסים. 
אם אני כאם חד הורית ל 3 ילדים יכולה ,כל אחד יכול וגם אם מדובר בכמויות צנועות יותר. 
העיקר לחשוף את האמת בפניי כמה שיותר אנשים,ולתת להם את הידע וההזדמנות לשנות את חייהם ולהרוויח גם את חיי העולם הזה וגם את הבא. שיהיה ערב טוב ומבורך. איריס"
21:00
eran ben ezra
5/12/14, 9:17 AM
"בוקר טוב לך. יש לי תפילין חדשות לא היו בשימוש לתרום אתה מכיר משהוא אוליי שצריך?בשמחה התן אותם.

דרך הגב מאז שחילקתי את הספרים הייתי עם הילד אצל הרופא כמו בכול חודש כרגיל כדיי להעלות את המינונים של הכדורים ואז לאחר בדיקה של הילד היא אמרה לי שלא רק שלא מעלים גם הורידה לו בחצי את כול הכדורים מפניי שתענה שהמצב ממש מישתפר וכך אמרה לי הילד ממש עולה על דרך המלך ויש דיווחים שהילד הרבה יותר רגוע וכבר התחילו להכניס אותו בכמה מקצועות לכיתה רגילה הרופאה אומרת שזה בגלל הכדורים רק שהיא שכחה שהילד כבר תשע שנים עם כדורים וזה ממש לא עזר להפך רק החמיר אבל לא חשוב מה דעתה הפסיכייטרית אני יודעת את האמת וזה רק בגלל זיכוי הרבים מהספר ההוכחות כי באמת מאז הילד ממש משתנה לטובה לפעמים אני מביטה בו ולא מאמינה כמה הוא שונה ויודעת שיד ה" פה כי במצב רגיל איין מצב שיהיה שיפור כזה ומי שמכיר אותו רק יכול להעיד על כך לכן תרמתי עוד 70 ספרים לכנס בשמחה רבה. תודה לך ותודה לבורא עולם שמחזיר לי את בריאות הילד שלי איין על בורא עולם כול יכול וזה עובדה."
eran ben ezra
5/13/14, 7:03 PM
"שלום עו"ד ערן
שמי א. ואני חוזרת בתשובה כאחת עשרה שנה. השם עשה איתי הרבה ניסים בחיי ובמקביל נסיונות לא פשוטים. אך לאחרונה אני ב"נפילה " לא באמונה, ב"ה, אלא בקיום המצוות. הספר שלך הגיע כחבל הצלה לפני התדרדרות נוספת. אין מילים מספיקות להודות,,אתה ראוי לכולן. אשרייך.
ועכשיו רוצה לזכות גם אחרים.
מעוניינת לקנות חמישים ספרים ולחלקם. אין לי אשראי ואשמח לשלם במזומן. היכן אוכל לקנותם ?
מחכה לתשובתך.
א."
eran ben ezra
5/13/14, 7:04 PM
״בוקר טוב אדם יקר, אני עדיין קוראת את הספר שלך ואין ספק שזה מעורר אותנו מהעולם החומרני והתחרותי שחיים בו,כל עמוד בספר מעורר מחדש,הייתי רוצה לשמוע ממך המלצות על ספרים כדי שאוכל להמשיך להעמיק בנושא...מה דעתך על הספר "הצופן התנכי" תודה מראש והמשך שבוע טוב (ד"א ביום חמישי קראתי את אגרת הרמב"ן אחרי שנים של הפסקה...)״
eran ben ezra
5/13/14, 7:04 PM
יניב :״ספר מדהים ופוקח עיניים !!!! ספר אמת לאמיתה!
קראתי אותו וממליץ בחום רב, לכל מי שמתחזק, או רוצה להבין מהי האמונה בה' יתברך ומדוע התורה היא אמת לאמיתה, ולכל אדם שמגדיר עצמו דתי או מסורתי או אפילו חרדי, הספר הזה יעניק לו המון כלים לאמונה והמון ידע על תורתנו הקדושה!!
ממליץ בחום רב, ספר שחתמו עליו הסכמות גדולים!

ישר כח! חזק ואמץ.״
eran ben ezra
5/14/14, 9:44 AM
"שלום עו"ד ערן
שמי א. ואני חוזרת בתשובה כאחת עשרה שנה. השם עשה איתי הרבה ניסים בחיי ובמקביל נסיונות לא פשוטים. אך לאחרונה אני ב"נפילה " לא באמונה, ב"ה, אלא בקיום המצוות. הספר שלך הגיע כחבל הצלה לפני התדרדרות נוספת. אין מילים מספיקות להודות,,אתה ראוי לכולן. אשרייך. 
ועכשיו רוצה לזכות גם אחרים. 
מעוניינת לקנות חמישים ספרים ולחלקם. אין לי אשראי ואשמח לשלם במזומן. היכן אוכל לקנותם ?
מחכה לתשובתך. 
א."
eran ben ezra
5/14/14, 9:48 AM
"אודה לך מאד אם תעדכן אותי היכן אני יכולה לרכוש את הספר המדהים שלך התחלתי לקרוא אותו ברשת וקצת קשה לי לקרוא

בצורה כזו.הרבה יותר נוח לי בספר..מעוניינת לעשות זאת בהקדם האפשרי.

בברכה מ. ב. -מנהלת מרפאת חיוכית"
eran ben ezra
5/15/14, 8:07 AM
מיטל
"שלום 
ראשית אשריך על הספר היפה והמושקע שכתבתם פשוט מחזק ברמות ,סמינר לחיים.
שנית אני רוצה לתרום כסף לספרים שיחולקו בכנס איך אני מעבירה תכסף?"
eran ben ezra
5/15/14, 8:07 AM
ערן היקר אני עוקב אחרייך כבר הרבה זמן אתה עושה עבודת קודש אמיתית וממש מציל נפשות קניתי 50 ספרים שלך מהחנות של פנחס ראובן בבני -ברק תשמע רציתי לשאול אם יש אפשרות שאת כספי המעשר שלי אני יתן לך להפצות אם כן איך?
אחי היקר נשמח מאוד גם אם יהיה פעילות בירושלים ומכירת ספרים בירושלים אני ישמח להפיץ

א.ב.
eran ben ezra
5/18/14, 8:55 AM
״ד. ספר גדול שגם אותי החזיר בתשובה ברוך השם!״
eran ben ezra
5/18/14, 8:55 AM
מקודם סיפר לי פנחס ראובן הי״ו איך אתאיסט לשעבר מכר של עובדו קנה ממנו מקודם 100 ספרים של ספר ההוכחות ואמר שספר ההוכחות שינה לו את החיים והחזיר אותו בתשובה !!!
eran ben ezra
5/18/14, 8:57 AM
"היי ערן, שמי ש. רציתי לומר לך שקראתי את ספר ההוכחות שאתה חיברת, אין מילים בפי לתאר את גודל השינוי שיכול לעבור כל אדם שיקרא את הספר הזה! יישר כוח! "
eran ben ezra
5/18/14, 8:57 AM
נטלי ולירון סאבח
ערן אני בחור דתי כבר כמעט 8 שנים נשוי" הזמנתי כמה ספרים שלך חילקתי לכמה נשים בעבודה הם פשוט בהלם ממה שרואה שם אחת אומרת לי מי מתי שהבאתי לה את הספר היא פשוט לא מדברת על אף אחד לשון הרע ויש לה חברות שהיא פוגשת והיא רק שומעת שמדברים על מישהו ישר היא צעוקת על החברות שלא ידברו הם. ממש מתחזקות מהספר ההוכחות אשרייךךךךך"
eran ben ezra
5/31/14, 4:29 PM
Simon Hagag
ספר חזק !!! מדהים חובה בכל בית יהודי !! כבעל תשובה ,משתדל ומקווה להיות בעל תשובה מלא אני מעיד שהספר מחזק מאוד מרתק , אחד מהטובים שקראתי בדרך לתשובה שלמה. יישר כח לסופר !!
eran ben ezra
6/7/14, 9:24 PM
מכתב שקיבלנו אמש:
"שלום  ערן בן עזרא,
בחסדי ה' הגיע אליי לגמרי משמיים הספר שלך,(ספר ההוכחות)

אקדים ואספר שאני חוזרת בתשובה מרקע חילוני מובהק, מגיל 16 התחלתי את התהליך, היום ב"ה אני חרדית מעל גיל 30, נשואה לאברך +4 ילדים, כשחזרתי בתשובה התחזקתי מאוד מהספר "האמת היחידה", אני לא יודעת אם הוא עדיין בחנויות אבל הספר שלך לגמרי מזכיר לי אותו, ומוסיף המון.
אני כיום מורה, מחנכת בנות בכיתה ו', בנות מצווה, בשבוע שעבר, יום לפני חג השבועות, נשאלתי ע"י תלמידתי בבי"ס ממ"ד, מי אמר שה' הוא אמת? שהתורה אמת? אולי מישהו כתב את זה וכו'... כמובן שכחוזרת בתשובה התחילו לצוץ לי המון מחשבות בנושא מהדברים ששיכנעו אותי בעבר, אך הרגשתי פתאום כ"כ רחוקה מזה, הרי לא כל יום אני חיה את ההוכחות הללו . נתתי כמה תשובות ואמרתי שבס"ד ובל"נ אעשה לכל הבנות שיעור בנושא עם הוכחות וכו. תכננתי להגיע לבית ולהתחיל לחפש מזכרוני כל מיני נושאים אך דברים עלו בזכרוני במעורפל, מה גם שעם חסימת "אתרוג" אצלנו במחשב לא ניתן להגיע כמעט לשום סרטון, לא יו טיוב וכו אז זה מקשה את החיפוש. חזרתי עם ילדיי שיחיו לאחר שאספתי אותם מהמסגרות, החניתי את הרכב בחניה ופתאום אחת השכנות בדיוק היתה שם והביאה לי את הספר ואמרה "קחי, ספר מדהים!", הסתכלתי כלא מאמינה: "ספר ההוכחות, 100 % אמת...." בדיוק מה שהייתי צריכה, ה' שלח לי בזמן ולא רק לי אלא גם לתלמידותיי שיחיו את הספר שלך.

אני כבר כמה ימים קוראת בו ונהנית ומתחזקת מאוד!!! ישר כח עצום על העבודה הנפלאה והחשובה!!!

אז למה אני כותבת לך? אני מעוניינת להכין מצגת של חלקים מהספר שלך לשיעור עם התלמידות, וראיתי שאתה שולח למי שמעוניין את הספר במייל, אם תשלח לי זה יעזור לי מאוד להראות להן את ההוכחות ובעז"ה תפילתי לחזקן ולקרבן לאמת ובפרט בהיותן הופכות להיות בנות מצווה והאמהות של הדור הבא.....

האם תוכל לשלוח לי ??

תודה רבה,
ל. א. י." עכ"ד
eran ben ezra
6/10/14, 10:59 PM
"לעורך הדין ערן בן עזרא היהודי היקר,
שמי שמרית ואני רוצה להודות לך מעומק ליבי על כך שבזכותך אורו עיניי וחייתי בחושך המון זמן, לפני כחצי שנה הגיעו 2 מכרים מעבודתי הקודמת בכדי להתפלל בציון הקדוש הבבא סאלי זצוק"ל, ובאותו יום שהגיעו אחד מהם נתן לבעלי את ספר ההוכחות במתנה, איך שהספר נכנס אליי לבית לא יכולתי להפסיק לקרוא, הוא מאוד מרתק והכי חשוב חושף את האמת האמיתית שלצערנו הרב הרבה חיים עדיין בעולם השקרי והחשוך, היו לי הרבה שאלות ותהיות כמו להרבה יהודים בהרבה נושאים ובספר מצאתי תשובות להכל ואין לי ספק בשום דבר יותר, לפני 4 חודשים אני התחזקתי ברוך ה' ושינינו את אורח חיינו בעקבות הספר המדהים. אני צנועה מתמיד ומספרת לבנות ישראל יקרות אחרות על השינוי שעברתי, אני יודעת ובטוחה שגם אני בזכותך מצליחה גם לשנות ולו במקצת....
הספר לדעתי הוא חובה בכל בית ולכל יהודי מגיע לדעת את האמת!!!! אני רוצה להגיד תודה ! תודה ! תודה !
ישר כוח ותמשיך בדרכך האמיתית והישרה
בהערכה רבה
שמרית"
eran ben ezra
6/22/14, 11:07 PM
ש.
"ערן בוקר טוב
אשרייך על הזיכוי שלך לרבים
רכשתי את ספרייך לי ולבתי נ. שתחי
בזכותך הילדה שלי הגיעה להחלטה לא לשים פאה
אלא רק כיסוי ראש
השם יברך אותך אמן
יום טוב ומבורך לך אמן"
eran ben ezra
7/10/14, 9:10 AM
בס"ד מכתב מרגש שקיבלנו הרגע תראו מה כוחו של זיכוי הרבים איך מישהי שקנתה אתמול 2000 ספרים של ספר ההוכחות לחלוקה לזיכוי הרבים הצילה את אחותה שעתיים אחר כך מתאונה קטלנית מבהילה שהיא יצאה בנס .. שכידוע שמצוות מגינות ..קראו מכתבה:
"ערן יקר.אחריי שרכשתי אתמול 2000 ספריי ההוכחות מפנחס,כשעתיים אחריי ,אחותי עברה תאונת דרכים קשה ביותר וניצלה בנס וללא פגע אחריי שהאוטו הלך טוטל לוס,נמעך לגמריי,כל האנשים שצפו בתאונה היו בטוחים שהנהג נהרג ואז לעיניהם המשתאות היא יצאה מתוך האוטו המעוך.
אם זה לא נס גלוי,אז אין לי הגדרה אחרת. הנס הנוסף היה,שהיתה לבדה באוטו בלי ילדיה, והנס השלישי שלא פגעה באדם נוסף.
בלי ספק כל פעולה שאנו עושים לזיכוי הרבים ולערבות הדדית בונה לנו רשת של הגנה ושמירה מהשמיים.
כמה מרגש להרגיש את ידו הטובה והמצילה של בורא עולם ולהיווכח בהשגחתו המתמדת..א.א.נ"
eran ben ezra
7/10/14, 9:10 AM
"ערב טוב ערן בזכותך היתחזקתי המון הכול קרה מסרטון קטן ביוטיוב שראיתי בפוקס מאז אני נכנס כול יום לאתר שלך וגם הספר שקבלתי מהדוד שלי אני מרגיש שהנשמה שלי מחוברת לספר אני לא יכול להפסיק לשניה לקרוא אשריך ותודה על כול מה שאתה עושה עבדת קודש לעם ישראל יעקב.כ"
eran ben ezra
7/10/14, 9:12 AM
"בוקר טוב..
אני קורא את הספר וממש לא מפסיק ספר מחזק ומעשיר את הידע כמה שחשבתי שאני יודע התברר לי שטעיתי. .

שיהיה יום טוב ושכל עם ישראל ובכללם אני נזכה לתשובה שלימה ולגאולה קרובה אמן! נ.ט."
eran ben ezra
7/10/14, 9:14 AM
7-7-2014
"ערב טוב ערן יקר....לפני פחות מחודש אבא שלי היקר לי מכל נפטר מנוחתו עדן...הייתה לי הזכות לסעוד אותו בבית החולים עד שפרחה נשמתו לבורא עולם...שיש שבת הוא נפטר בשבת בבוקר ...כל הזמן הרופאים הכינו אותי שזה קרב והמצב קריטי ועוד...ביקשו שאקח משהו להרגעה ואולי לא אוכל להחזיק את עצמי במצב שכזה...ערן בזכות הספר שאתה כתבת "ספר ההוכחות"...וכמובן שקראתי ואני עדיין קוראת בו כבר חצי שנה לא ממהרת לסיימו...מתעכבת בכל הפרטים ויורדת לסוף דעתם של פני הדברים...חשוב לי לציין בפנייך שבזכות ההבנה והידיעה לקבל את המוות בצורה כ"כ רוחנית מובנת וברורה ...זכיתי להפרד מאבי היקר בצורה הרוחנית הגבוהה ביותר שחוויתי אי פעם בחיי מאדם כ"כ יקר לי ...פרידה שתלווה אותי עד יומי האחרון...והכל בזכות ספרך שכתבת על העולם הבא ועל פרידה מהעולם הגישמי לעולם הרוחני...תודה והערכה מכל הלב..."יישר כח"..."
eran ben ezra
7/10/14, 9:16 AM
"ערן בעז"ה ובעזרתך העפתי את הקופסה הטמאה מהחדר שלי סוף סוף לאחר חודשיים אפילו יותר של מלחמה ב"ה ה' זיכה אותי ואותך "
eran ben ezra
9/1/14, 6:47 AM
"בשעה טובה ומוצלחת ברוך ה הגעתי לחנות של פנחס ראובן ורכשתי עותקים של ספר הוכחות באמת ספר מדהים מתומצת ומזעזע כל בן אדם שיקרא אותו ספר משנה חיים תודה רבה. מ" בני ברק קומה ד'
eran ben ezra
9/1/14, 6:48 AM
"ורציתי להגיד תודה קראתי את הספר ושמעתי ביוטיובמ מאז. אני מניח כל יום תפילין ומתפלל כל יום יישר כוח. אני מאוד מעונין שתדריך.אותי איך להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא אני מעונין שתבוא לעשות שיעור תורה".
eran ben ezra
9/1/14, 10:45 AM
"קניתי הפצתי (את ספר ההוכחות) ואני מתכוון להמשיך ...אני כרגע בעמוד 145 וזה פשוט מדהים מדהים מדהים!!!!!  אין לי מילים לתאר את האושר שזכיתי לקרוא ספר כל כך בהיר כל כך ברור לא ברור איך אפשר להיתכחש לאמת המוחלטת לאחר 100 עמודים בסך הכל ...תודה לך על הספר הזה!!!!..מ.ר."