יום רביעי, 4 במאי 2016

יראת העונש בעבודת ה' זה טוב או רע?
שיח שרפי קדש לרבי נתן מברסלב ס' יח:
"רמז לנו אדמו"ר ז"ל (רבי נחמן מברסלב) ואמר, שעיקר הוא יראת העונש, אע"פ שכתוב בספרים שצריכין דיקא יראת הרוממות וכו', אבל באמת, הלואי שנזכה להנצל ממה שצריכין להנצל ע"י יראת העונש.
וכן שמענו בשם כמה צדיקים גדולים, שאמרו שהעיקר הוא יראת העונש, ורמז לנו אז היטב היטב כמה וכמה צריכין להתירא ולפחד מיראת העונש וכו'" (שם אות צ"ט)
...
ובשיחות הר"ן ה': "עיקר העבודה בתחילה היא רק מחמת יראת העונש ובלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת ה'."

אין תגובות:

פרסום תגובה